Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP) > Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Obory

Pediatrické ošetřovatelství
Tento bakalářský studijní program má za cíl připravit vysokoškolsky vzdělaného a profesně připraveného pracovníka, který bude schopen působit jako odborník v oblasti pediatrického ošetřovatelství, tedy připravit dětskou sestru pro poskytování ošetřovatelské péče zdravým i nemocným dětem ve věku 0–18 let včetně, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Specializace v ošetřovatelství
Studijní program vychází z charakteristiky ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny, která je založena na integraci teorie, praxe, výzkumu a vzdělání. Teorie zajišťuje potřebné požadavky na informovanost a řízení pokročilé profesionální praxe; praxe zajišťuje potřebné fórum pro aplikaci a rozvoj znalostí; výzkum umožňuje testování a rozvoj teorie; a vzdělání samo o sobě zajišťuje základy pro syntézu a rozšiřování znalostí.