Pediatrické ošetřovatelství

Pediatrické ošetřovatelství


Studijní program Pediatrické ošetřovatelství

Tento bakalářský studijní program má za cíl připravit vysokoškolsky vzdělaného a profesně připraveného pracovníka, který bude schopen působit jako odborník v oblasti pediatrického ošetřovatelství, tedy připravit dětskou sestru pro poskytování ošetřovatelské péče zdravým i nemocným dětem ve věku 0–18 let včetně, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

 

Studijní program

Pediatrické ošetřovatelství

Kód studijního programu
B0915P360014
typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Kateřina Havránková - prezenční forma

T/ +420 389 037 734

E/

Martina Bezpalcová - kombinovaná forma

T/ +420 389 037 737

E/
informace pro uchazeče informace pro studenty