Porodní asistence

Porodní asistence

Studijní program

Porodní asistence

Kód studijního programu
B0913P360009
typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Martina Bezpalcová

T/ +420 389 037 737

E/

informace pro uchazeče informace pro studenty