Všeobecné ošetřovatelství

Všeobecné ošetřovatelství

Studijní program

Všeobecné ošetřovatelství

Kód studijního programu
B0913P360010
typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Kateřina Havránková - prezenční forma

T/ +420 389 037 734

E/ 

Martina bezpalcová - kombinovaná forma

T/ +420389 037 737

E/

informace pro uchazeče informace pro studenty