Zdravotnické záchranářství

Zdravotnické záchranářství

Studijní program

Zdravotnické záchranářství

Kód studijního programu B0913P360011
typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Darina Kostková

T/ +420 389 037 736

E/ dkostkova@zsf.jcu.cz

informace pro uchazeče informace pro studenty