Seznam členů ústavu

Seznam členů ústavu

Ředitelka

 

Sekretariát

 

Zástupce ředitelky
Zástupkyně ředitelky

Koordinátoři odborné praxe:

studijní obor Všeobecná sestra / Všeobecné ošetřovatelství
studijní obor Porodní asistentka / Porodní asistence

       tel.: +420 38 903 7405
       e-mail: filausov@zsf.jcu.cz


studijní obor Zdravotnický záchranář / Zdravotnické záchranářství
studijní obor Pediatrické ošetřovatelství
       tel.: +420 38 903 7417
       email:

studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech / Specializace v ošetřovatelství

 

Odborné referentky

 

Profesoři

 

Docenti

 

Odborní asistenti

 

 Asistenti:

 • Mgr. Romana Jáchymová
 • Mgr. Anna Kultová
 • Mgr. Marcela Stýblová
 • Bc. Jana Štěpánová, MSc
 • Mgr. Ivana Vachtová

 

Mentorky klinické praxe
 • Mgr. Jindra Hašková
 • Bc. Marie Klabouchová
 • Bc. Dana Nová
 • Bc. Lucie Petroušová
 • Mgr. Alena Reidingerová
 • Bc. Anežka Rolantová
 • Mgr. Květoslava Slabáková

 

Externí vyučující
 • MUDr. Jan Augustin
 • MUDr. Jan Beneš
 • Mgr. Nicola Březinová
 • MUDr. Jitka Cábková
 • MUDr. Petra Cihlářová
 • Mgr. Iveta Drábková
 • MUDr. Ivan Fanta
 • MUDr. Iva Fričová
 • Mgr. Zdeněk Fürst
 • Ing. Miroslav Hájek
 • MUDr. Přemysl Hájek
 • MUDr. Vladimír Chlouba
 • MUDr. Jiří Klíma
 • Mgr. Lenka Klímová
 • MUDr. Martin Kloub, Ph.D.
 • MUDr. Milan Kobza
 • MUDr. Kamila Kocourková
 • MUDr. Ondřej Krtička
 • Mgr. Danuše Křesalová
 • Mgr. Jitka Kubátová
 • Mgr. Ladislav Kuboušek
 • doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Látal
 • Mgr. Ilona Lískovcová, Ph.D., MBA
 • Mgr. Jana Mahrová
 • Ing. Jan Mach
 • MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
 • MUDr. Nikola Prokešová
 • MUDr. Markéta Rozhoňová
 • Mgr. Růžičková Neužilová Michaela
 • Jaroslav Sedlák
 • Mgr. Marie Schusterová
 • MUDr. Marek Slabý
 • MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA
 • MUDr. Pavel Střihavka
 • MUDr. Milan Svoboda
 • Mgr. Petr Svoboda, DiS.
 • MUDr. Martin Šafanda
 • MUDr. Oldřich Štěpánek
 • MUDr. Alena Šustrová
 • MUDr. Martin Trnovec
 • MUDr. Jiří Urban
 • MUDr. Michaela Veselá
 • Mgr. Lucie Vojčová
 • Mgr. Magdaléna Vránová

 

Doktorandi