Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT)

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT)

Aktuality

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT)

Ředitelka ústavu Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D.
T/ +420 389 037 590, +420 603 158 428
E/ skalicka@zsf.jcu.cz
Sekretariát Alena Kladenská
T/ +420 389 037 591
E/ kladensa@zsf.jcu.cz
Nemocnice České Budějovice, a.s. - horní areál, B. Němcové 54, pavilon H
370 01 České Budějovice

Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Zobrazit více...

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva se zabývá vzděláváním a výzkumem tykajícím se působení fyzikálních, chemických a několika dalších faktorů na lidské zdraví a řešení mimořádných událostí, při kterých tyto faktory představují riziko. Od roku 1993 je nabízeno bakalářské studium Radiologický asistent a od roku 2003 bakalářské studium Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny a navazující magisterské studium Civilní nouzová připravenost.

Cílem bakalářského studia Radiologický asistent je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů. V této souvislosti ústav úzce spolupracuje s Nemocnicí České Budějovice, a. s., a Poliklinikou MEDIPONT, s. r. o., České Budějovice.

Absolvováním bakalářského studia Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE získá student potřebné znalosti v problematice krizového managementu se zaměřením na předcházení a řešení mimořádných událostí a krizových situací, především ve vztahu k chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným noxám a výbušninám, které působí na zdraví člověka.

Navazující magisterské studium Civilní nouzová připravenost poskytuje znalosti o civilních řídicích plánovacích a kontrolních procesech a vazbách, které správní úřady, orgány samosprávy a další k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Obsahuje soustavu relevantních úkonů a činností při respektování daných politických, právních a ekonomických podmínek.

Výuku doprovází výzkum v této oblasti. Témata nedávno řešených nebo stále běžících projektů jsou následující:  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na diferenciace populace – Identifikace, prevence a ochrana proti hrozbám bezpečnosti kritických infrastruktur – Biodozimetrie, tj. zpětná zjištění expozice osob vystavených záření – Řešení etických otázek v kontextu environmentálního zdraví.

Výzkum v ústavu je směrován do aplikovaného výzkumu tak, aby poznatky a závěry byly přímo využitelné v praxi. O tom svědčí úzká spolupráce zejména se základními složkami integrovaného záchranného systému, ale i s dalšími institucemi: Hasičský záchranný sbor ČR; Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje; Krajský úřad Jihočeského kraje; Jaderná elektrárna Temelín; Státní úřad pro jadernou bezpečnost.