Aktivity ústavu

Aktivity ústavu

Facebook
Exkurze
Výkladový slovník IZS
Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce
Učební texty
Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací

Vědecké projekty realizované v rámci ústavu

Agentura a typ projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba realizace
MV ČR

Ochrana obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace

prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc. 2013 -2015