Radiologická asistence

Radiologická asistence

Studijní program

Radiologická asistence

Kód studijního programu
B0914P360005
typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Martina Bezpalcová

T/ +420 389 037 737

E/

informace pro uchazeče informace pro studenty

Kdo je to radiologický asistent? Radiologické asistenty můžeme potkat i na místech, na kterých bychom to nečekali:

Radiodiagnostika

–Rentgen
–Zubní rentgen
–Kostní denzitometrie
–Mamograf
–Angiografie
–CT
–Magnetická rezonance
–Operační sály (Ortopedie, Chirurgie, Kardiologie, …)
–Haly akutního příjmu (Emeregency; Traumatologie)

Radioterapie

–Nenádorová RTG terapie
–Fotonová terapie (ozařování)
–Protonová terapie
–Brachyterapie
–Radioterapeutický simulátor
–Plánování radioterapie

Nukleární medicína

–Gama kamery
–SPECT a SPECT/CT
–PET a PET/CT
–Terapie otevřenými zářiči
–Přípravna radiofarmak
–Aplikace radiofarmak

Další pracoviště

–veterinární ordinace
–Státní úřad pro jadernou bezpečnost – SÚJB
–Státní úřad radiační ochrany v.v.i.
–Vysoké školy – odborný asistent
–JE Temelín, JE Dukovany
–Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

 

Přihlášky – krok za krokem

•Termín pro podání přihlášky ke studiu pro

    AR 2021/2022  je do 10. dubna 2021.

Přihlášku ke studiu:
–zaregistrujte elektronicky a …
–následně vytiskněte a …
–společně s dokladem o uhrazení poplatku a …
–potvrzením lékaře …

                            ……………zašlete na studijní oddělení ZSF JU

Nestačí pouze zaregistrovat přihlášku elektronicky!
 

Nastupte k nám…Usmívající se

Tradice oboru na ZSF JU.
•Kvalitní zajištění teoretické i praktické výuky.
•Stálý požadavek zaměstnavatelů na absolventy RA.