Učební texty

SAMOSTATNÁ ZÁCHRANNÁ ROTA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Autor: Prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY
Autor: Prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
Lidský faktor při řešení mimořádných událostí
Autor: Prof. MUDr. A. N. Grebenjuk, DrSc.
Lékařská toxikologie
Autor: Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. Určeno pro posluchače 1. ročníku magisterského studia Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice, studijní obor Krizová radiobiologie a toxikologie.
Úvod do obecné toxikologie
Autor: Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
Studijní obor: Radiologický asistent
doplňkové studijní texty
Studijní obor: Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, Civilní nouzová připravenost
doplňkové studijní texty