Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT) > Informace pro studenty > Učební texty > Studijní obor: Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, Civilní nouzová připravenost

Studijní obor: Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, Civilní nouzová připravenost

ZÁKLADY PROFESNÍ TĚLESNÉ, TAKTICKÉ A STŘELECKÉ PŘÍPRAVY
VYBRANÉ KAPITOLY Z RADIOTOXIKOLOGIE
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
ORGANIZACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A PŮSOBNOST ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY
ZDROJE A PROCESY PRO BEZPEČNOST A OBRANU STÁTU
ZÁKLADY RADIAČNÍ OCHRANY
ZÁKLADY CHEMICKÝCH TECHNOLOGIÍ
ZABEZPEČENÍ A NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI A JADRNÝM MATERIÁLEM
ÚVOD DO MATEMATICKÉ ANALÝZY A ALGEBRY
SYSTÉM ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR A EU
PRAVOMOCI A ÚKOLY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
KOMUNIKACE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ
HAVARIJNÍ PLÁN KRAJE A VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁNY, NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
BEZPEČNOST A ROLE ZDRAVOTNICTVÍ V BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMU STÁTU
ZÁKLADY KRIMINOLOGIE
Autor: Mgr. Jiří ŘEHOŘ
Zpráva o zásahu složek IZS
Autor: Prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
OBECNÁ PATOFYZIOLOGIE - cvičení
Autor: doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
OBECNÁ PATOFYZIOLOGIE
Autor: doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
VYBRANÉ KAPITOLY ZE SÍŤOVÝCH TECHNOLOGIÍ A SPRÁVY SÍTĚ
Autor: Ing. Radek Černý
INFORMATIKA I., II.
Autor: PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D.; Mgr. Šárka Černá; Ing. Alexandr Popkov
BIOSTATISTIKA
Autor: Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA.; Mgr. Renata Havránková
RADIOEKOLOGIE
Autor: doc. Dr. Friedo Zölzer, Ph.D.
OCHRANA OBYVATELSTVA II.
Autor: Ing. Klement Bláha
OCHRANA OBYVATELSTVA I.
Autor: Ing. Klement Bláha
ZÁKLADY EKONOMIKY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Autor: doc. Ing. Jaroslav Slepecký, Ph.D.
LEGISLATIVA EU VE VZTAHU KE KRIZOVÉMU PLÁNOVÁNÍ
Autor: Mgr. Šárka Havránková
HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE V EKONOMICE
Autor: doc. Ing. Jaroslav Slepecký, Ph.D.
HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY
Autor: Ing. Emil Antušák, Ph.D.
FYZIKÁLNÍ OPTIKA
Autor: doc. Dr. Friedo Zölzer, Ph.D.
VYBRANÉ KAPITOLY Z APLIKOVANÉ BIOFYZIKY
Autor: doc. MUDr. Jozef Rosina
RADIAČNÍ FYZIKA
Autor: Ing. Jiří Konečný, CSc.
VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ A TEORETICKÉ FYZIKY
Autor: Doc. RNDr. Přemysl Záškodný,CSc.
RADIAČNÍ OCHRANA II.
Autor: Ing. Jiří Konečný, CSc.
RADIAČNÍ OCHRANA I.
Autor: Ing. Jiří Konečný, CSc.
MECHANIZMY ÚČINKŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Autor: doc. Dr. Friedo Zölzer, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc.; prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
RADIOBIOLOGIE BUŇKY
Autor: doc. Dr. Friedo Zölzer, Ph.D.
TOXIKOLOGICKÉ ASPEKTY CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ
Autor: doc. Ing. Stanislav Florus, CSc.
TOXIKOLOGIE II.
Autor: prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
TOXIKOLOGIE I.
Autor: prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ POMOCI V PROSTORU UDÁLOSTI
Autor: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
OBECNÉ ZÁKLADY ŘEŠENÍ HAVÁRIÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ
Autor: Ing. Jan Horák; Ing. Aleš Kudlák
PREVENCE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Autor: PhDr. Libor Pytel
ANALÝZA, METODY A NÁSTROJE ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
Autor: Ing. Ladislav Karda; Ing. Aleš Kudlák
LOGISTICKÉ ZABEZPEČENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
Autor: Prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM II.
Autor: Prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM I.
Autor: Ing. Lubomír Bureš; Ing. Martin Sviták
Struktura a legislativa IZS, koordinace a návaznost činností složek IZS, MU a KS
VYBRANÉ KAPITOLY Z APLIKOVANÉ MATEMATIKY II.
Autor: Ing. Jan Singer, CSc.; RNDr. Nora Pilecká, CSc.; Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA.
VYBRANÉ KAPITOLY Z APLIKOVANÉ MATEMATIKY I.
Autor: Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA.; RNDr. Nora Pilecká, CSc.; Ing. Jan Singer, CSc.