Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT) > Informace pro studenty > Učební texty > Studijní obor: Radiologický asistent

Studijní obor: Radiologický asistent

TECHNIKA ADMINISTRATIVY A INFORMATIKA I., II.
Autor: PhDr. Pavel Pavlík, PhD.; Mgr. Šárka Černá
KONVENČNÍ ZOBRAZOVACÍ POSTUPY V RADIOLOGII
autor: prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
VYBRANÉ KAPITOLY Z APLIKOVANÉ MATEMATIKY II.
Autor: Ing. Jan Singer, CSc.; RNDr. Nora Pilecká, CSc.; Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA.
VYBRANÉ KAPITOLY Z APLIKOVANÉ MATEMATIKY I.
Autor: Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA.; RNDr. Nora Pilecká, CSc.; Ing. Jan Singer, CSc.
ZÁKLADY FARMAKOLOGIE A SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE
Autor: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc.; PharmDr. Simona Víšková
ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO A LEGISLATIVA
Autor: JUDr. Věra Pražmová
PRVNÍ POMOC A OŠETŘOVATELSTVÍ
Autor: Mgr. Hana Burkertová, PhD.
MOLEKULÁRNÍ RADIOBIOLOGIE
Autor: doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.
MOLEKULÁRNÍ BYOFYZIKA
Autor: doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.
ÚVOD DO PRAKTIKA Z RADIOLOGICKÉ FYZIKY
Autor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
RADIOLOGICKÁ FYZIKA II.
Autor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
RADIOLOGICKÁ FYZIKA I.
Autor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
RADIAČNÍ OCHRANA
Autor: Ing. Jan Matzner
VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ A TEORETICKÉ FYZIKY II.
Autor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ A TEORETICKÉ FYZIKY I.
Autor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
FYZIOLOGIE
Autor: prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
ANATOMIE
Autor: MUDr. Petr Zach, CSc.
ZDRAVOTNICKÝ MANAGEMENT
Autor: Ing. Marie Drlíková, PhD.
PRVNÍ POMOC
Autor: Mgr. Hana Hajduchová, PhD.
BIOFYZIKA TKÁNÍ A ORGÁNŮ
Autor: doc. MUDr. Jozef Rosina
RENTGENOVÁ ANATOMIE
Autor: prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
KONVENČNÍ RADIOLOGIE
Autor: prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
RADIOTERAPIE III.
Autor: MUDr. Miluše Dolečková, PhD.
RADIOTERAPIE II.
Autor: MUDr. Hana Šiffnerová
RADIOTERAPIE I.
Autor: MUDr. Hana Šiffnerová