Seznam členů

Seznam členů

Ředitel ústavu:

Zástupce ředitelky ústavu:

Referentka ústavu:

Profesoři:

Docenti:

Odborní asistenti:

 

Externí učitelé:
 • Mgr. Irena Čermáková
 • Mgr. Radka Dušková
 • Ing. Štefan Győrög
 • Mgr. Dušan Hejna
 • Ing. Martin Hermann
 • RNDr. František Houser, Ph.D.
 • Ing. Jiří Hruška
 • Mgr. Josef Kaňkovský
 • Mgr. Ladislav Karda
 • Mgr. Monika Kocinová
 • Mgr. et Bc. Josef Kovář
 • MUDr. Vojtěch Kratochvíl
 • MUDr. Filip Krejčí
 • Mgr. Luboš Křížek
 • Mgr. Pavel Machala
 • plk. Ing. Jana Neškodná
 • MUDr. Lukáš Nevšímal
 • PhDr. Libor Pytel
 • Bc. Jana Račáková
 • Ing. Jaroslav Soukup
 • Bc. Miroslava Suchá
 • Ing. Kristýna Šimák Líbalová
 • Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
 • PharmDr. Simona Víšková
 • doc. MUDr. František Vorel, CSc.
 • Mgr. Richard Völfl
 • Ing. Eva Zemanová, Ph.D.