Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) > Aktivity ústavu

Aktivity ústavu

Aktivity ústavu

Noc venku 2015

Setkání školitelů klinických pracovišť 2015

Mezinárodní týden sociální práce 2015

Sbírka pro ženy a muže bez domova

Noc venku

Letem světem s Mikulášem

Poděkování za noc venku

Poděkování za Vánoční návštěvu

Visegrad Standard Grant - projekt

Setkání školitelů klinických pracovišť 2016

International Summer School of Social Work

 

Mezinárodní letní škola sociální práce se zaměřením na komunitní sociální práci

Komunitní sociální práce je významným přístupem, který vyžaduje spolupráci, včetně její koordinace. Komunitní sociální pracovník představuje klíčovou osobnost v praxi, která zajišťuje potřebné poradenství a služby v domácím prostředí klienta a jeho okolí (komunitě). Je patrné, že v zahraničí je komunitní sociální práce na vysoké úrovni (jedná se zejména o USA – kolébku komunitní práce, Anglii, Finsko (Environmental Social Work), aj.). Její koordinace vede na jedné straně k významné prevenci sociálního vyloučení různých skupin obyvatelstva (minorit, seniorů, matek na rodičovské dovolené, aj.) a na straně druhé k významnému systémovému ekonomickému benefitu (setrvání cílových skupin v přirozeném prostředí oproti institucionální péči).

K realizaci efektivní komunitní péče je nezbytné nejen teoretické (znalostní) zázemí, ale též praktický nácvik dovedností, včetně osvojení technik komunitní práce sociálního pracovníka. Internacionalizace komunitní sociální práce v rámci letní školy slouží k rozšíření kompetencí sociálního pracovníka v oblasti nových technik, metod a přístupů (např. „Environmental Social Work“ – „Green Social Work“).

Cíli projektu jsou:

  1. Prohloubení znalostí studentů a pedagogů týkající se komunitní péče v sociální práci.
  2. Seznámení se s novými metodami a technikami komunitní péče v sociální práci.
  3. Nácvik nových dovedností v rámci nových forem výuky v komunitní péči.
  4. Příklady dobré praxe – jako vzájemná inspirace pro efektivní práci v komunitě.