Zdravotně-sociální péče

Zdravotně-sociální péče

Studijní program

Zdravotně-sociální péče

Kód studijního programu

B0923P240003

typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Jaroslava Tupá - prezenční studium

T/  +420 389 037 739

E/ 

Darina Kostková - kombinované studium

T/  +420 389 037 736

E/ 
informace pro uchazeče informace pro studenty

 

Studijní program Zdravotně-sociální péče:

Cílem studijního programu Zdravotně-sociální péče je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborného pracovníka/pracovnici, zdravotně-sociálního pracovníka/pracovnici, který je oprávněn poskytovat odbornou zdravotně sociální práci, péči a služby ve zdravotnických a sociálních zařízeních u klientů napříč všemi věkovým kategoriím bez odborného dohledu v souladu se z.č.96/2004 Sb. v platném znění a dalším cílem studia je též připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce  - sociální pracovníky v souladu s  požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Cílem studia je získat vzdělání a profesní kvalifikaci:

  • k poskytování přímé zdravotně-sociální péče orientované na individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit;
  • v souladu se strategií „Zdraví pro všechny v 21. století“, která respektuje základní principy Evropské strategie Světové zdravotnické organizace (WHO);
  • k plnění základních funkcí ve společnosti: autonomní, kooperativní, rozvoj výzkumu a podpora vývoje v oblasti zdravotně sociální práce, plánování, koordinace a řízení zdravotně -sociální péče a služeb napříč všemi věkovými kategoriemi;
  • k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace v České republice tak, aby toto bylo v souladu s požadavky zemí EU.