Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) > Projekty > Sociální vyloučení u seniorů 65+

Sociální vyloučení u seniorů 65+

Sociální vyloučení u seniorů 65+

Název projektu: Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících ve vlastní domácnosti v ČR

Doba řešení projekt: 1. 8. 2018 – 31. 3. 2020

Donátor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci podprogramu „INTER-COST, INTER-EXCELLENCE“, registrační číslo LTC18066

 

Cíle projektu: Hlavní cílem projektu je identifikovat formy, příčiny a důsledky sociální exkluze u seniorů/seniorek ve věku 65+ žijících v domácím prostředí v České republice.

V rámci tohoto výzkumu jsou u cílové skupiny seniorů 65+ zkoumány jednotlivé druhy sociálního vyloučení- prostorové; ekonomické; kulturní, sociální i politické vyloučení a symbolické vyloučení. Je zvolen smíšený typ výzkumu, kdy v první fázi v roce 2019 byla realizována kvalitativní výzkumná strategie a ve druhé fázi kvantitativní výzkum v roce 2020. Výstupem projektu je deskripce sociálního vyloučení seniorů 65+ žijících v České republice a v návaznosti na to i navržená strategie pro překonání sociálního vyloučení u seniorské populace žijících v domácím prostředí.

 

kvantitativní výzkum v roce 2020

Kvantitativní sběr dat probíhá u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v ČR v roce 2020 ve spolupráci s firmou STEM/MARK, a. s., které tímto děkujeme za spolupráci.

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Burianec, T/ +420 225 986 821, E/ https://www.stemmark.cz

 

Řešitelský tým

Řešitelka projektu: PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.

Členové řešitelského týmu:

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.,

Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.,

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Mgr. Magdaléna Drábová, Ph.D. (1.8.2018-31.1.2019)

Mgr. Stanislav Ondrášek (od 1.2.2019)

 Ing. Jan Bednář, Ph.D.

Kontakt:       

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

T/ +420 389 037 683
M/ +420 605 840 249

E/ motlova@zsf.jcu.cz

https://www.zsf.jcu.cz