Nacházíte se zde: Úvod > V letním semestru fakulta otevře čtyři nové akreditované kurzy celoživotního vzdělávání

V letním semestru fakulta otevře čtyři nové akreditované kurzy celoživotního vzdělávání

Novinka (19.2.2018)

V letním semestru fakulta otevře čtyři nové akreditované kurzy celoživotního vzdělávání

Během března až června 2018 budou na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity probíhat celkem čtyři akreditované kurzy CŽV, zaměřené na profesní vzdělávání v sociální, zdravotnické a vychovatelské oblasti.

Přinášíme jejich stručný souhrn. Bližší informace včetně možnosti přihlášení získáte kliknutím na názvy jednotlivých kurzů.

V kurzu Specifika sociální práce s obětí domácího násilí se sociální pracovníci seznámí s problematikou domácího násilí, s níž se mohou u klientů setkat na jakékoliv pozici. Naučí se zde rozpoznat, že je klient domácímu násilí vystaven a vyzkouší si na modelových příkladech metody práce, komunikaci s obětí, ale zároveň i situace, kdy oběť pomoc odmítá. Kurz je akreditován MPSV. Přihlašování je možné do 2. 3. 2018.

Sociální exkluze představuje jeden z nejpalčivějších sociálních problémů dnešní doby. Současná problematika sociální exkluze je kurz zaměřený na práci se sociálně vyloučenými, ve kterém se sociální pracovníci zaměří na nejčastější problémy řešené v souvislostech s touto cílovou skupinou. Využitelnost tohoto kurzu je na všech úrovních sociální práce. Kurz je akreditován MPSV. Přihlašujte se do 16. 3. 2018.

Pro všeobecné sestry a porodní asistentky otevírá fakulta certifikovaný kurz Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. Jeho absolventi získají oprávnění k výkonu funkce mentora/školitele studentů a nově nastupujících zaměstnanců. Kurz má teoretickou a praktickou část a je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Přihlášky se přijímají do 23. 3. 2018.

Ve spolupráci s centrem Cogito proběhne na ZSF JU kurz Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina – FIE standard I. Kurz je určen učitelům, vychovatelům, speciálním pedagogům a asistentům pedagoga, kteří si v něm osvojí dovednosti, díky nimž budou schopni naučit děti mimo jiné efektivněji se učit, rozvíjet způsoby myšlení, lépe ovládat své chování a dokázat pracovat s vlastními chybami. Kurz je akreditován MŠMT. Přihlašovat se je možno do 6. 4. 2018.


Léták kurzu Specifika sociální práce s obětí domácího násilí

Leták kurzu Současná problematika sociální exkluze

Leták kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Leták kurzu Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina – FIE standard I.