Nacházíte se zde: Úvod > V odborné soutěži Jihočeská sestřička měla ZSF JU ve strakonické nemocnici významné zastoupení

V odborné soutěži Jihočeská sestřička měla ZSF JU ve strakonické nemocnici významné zastoupení

Novinka (8.10.2018)

V odborné soutěži Jihočeská sestřička měla ZSF JU ve strakonické nemocnici významné zastoupení

S velkou konkurencí se letos musely vyrovnat studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, které reprezentovaly fakultu v odborné soutěži Jihočeská sestřička. Utkalo se v ní 15 týmů tvořených budoucími všeobecnými sestrami, zdravotnickými a porodními asistenty a asistentkami z celého kraje. Na několika odděleních strakonické nemocnice a dokonce na venkovním stanovišti v areálu na ně čekalo 12 disciplín s testy teorie i praktickými úkoly, které se týkají jejich budoucí profese: například resuscitace, náhlý porod v terénu, komunikace s dětskými pacienty, aplikování kanyly apod.

Soutěž měla dvě kategorie: jednu pro střední zdravotnické školy a druhou pro VŠ a VOŠ. Jihočeskou univerzitu reprezentovaly tři týmy složené ze studentek třetích ročníků - jeden z nich byl kvůli náhlé indispozici pouze tříčlenný, ostatní dva čtyřčlenné. Ve své kategorii se naše družstva umístila na druhém, třetím a čtvrtém místě. Absolutním vítězem se stala Střední zdravotnická škola Tábor. Přestože se tedy letos ZSF JU prvenství z minulých ročníků obhájit nepodařilo, patří studentkám velké poděkování za to, že se této soutěže zúčastnily a bojovaly, jak dokázaly nejlépe. Na řadě stanovišť je pracovníci nemocnice obzvláště chválili za to, jak dovedou s pacienty komunikovat, čímž umí zúročit vyzrálost vysokoškoláků. Během celé soutěže jim fandila řada pedagogů v čele s děkankou prof. Valérií Tóthovou a proděkankou Mgr. Ivanou Chloubovou. Vyučující postupně navštívili všechna stanoviště a sledovali výkony různých soutěžících. „Líbilo se mi například, jak naše studentky krásně zareagovaly i v případě, že si musely poradit s úkolem, který nemají v osnovách. Odvodily řešení z jiného postupu, který znají, a zkoušejícím řekly, že je na fakultě vedeme k logickému myšlení,“ uvedla děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Ředitel nemocnice ve Strakonicích MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, který se zúčastnil všech čtyř ročníků, v závěru konstatoval, úroveň soutěžících meziročně stoupá. Cílem této odborné soutěže je představit studentům zázemí jihočeských nemocnic a vzbudit jejich zájem o práci v tomto prostředí, navázat užitečné kontakty i to, aby si účastníci nejen prověřili své znalosti a něco dalšího se naučili, ale také aby na akci zažili pěkné chvíle. Mezi hosty slavnostního večera byl i ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, který vyjádřil naději, že studenti po skončení školy zůstanou v tomto oboru, a slíbil jim vyjednání co nejlepších podmínek, aby je to do praxe lákalo. Soutěžící pochválila i hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská. „Slyšela jsem o krásných úkolech, které jste řešili – to, že jste nic nevzdali, je důkazem toho, že jste dobře připraveni. Přeji vám, abyste měli radost ze své práce. Vyhráli jste všichni už tím, že jste se zúčastnili,“ shrnula. Další ročník soutěže Jihočeská sestřička je naplánovaný na říjen 2019 v Táboře.

Přiložené obrázky