Nacházíte se zde: Úvod > V Rožmberku nad Vltavou se odehrál další cyklus netradičních zápisů studentů prvních ročníků

V Rožmberku nad Vltavou se odehrál další cyklus netradičních zápisů studentů prvních ročníků

Novinka (8.9.2019)

V Rožmberku nad Vltavou se odehrál další cyklus netradičních zápisů studentů prvních ročníků

Zápisem studentů do oborů Radiologický asistent, Zdravotní laborant a Nutriční terapeut skončila další série netradičních zápisů, které naše fakulta již osmým rokem organizuje vždy na přelomu srpna a září v Rožmberku nad Vltavou jako neformální třídenní soustředění. Od soboty 31. srpna se tam vystřídaly čtyři běhy, poslední skončil v neděli 8. září. Tyto zápisy se týkají studentů prvních ročníků bakalářských studijních oborů, prezenční formy studia na ZSF JU, pro něž jsou povinné.

Neformální zápisy tohoto druhu pořádá naše fakulta jako jediná na Jihočeské univerzitě. Pro tuto organizačně náročnou akci se rozhodla vzhledem k charakteru oborů zde vyučovaných. Cílem je podat nováčkům neformálně a v příjemném prostředí všechny potřebné informace, které jim usnadní nástup do školy. „Přechod na vysokou školu nikdy není úplně jednoduchý, proto se snažíme to studentům prvních ročníků usnadnit. Považujeme to za cennou investici do mezilidských vztahů, která se nám vrátí v tom, že vazby jsou těsnější,“ vysvětlila děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Několikaleté zkušenosti s touto akcí potvrzují, že je smysluplná. Osvědčila se zejména jako možnost navázat kontakty s vyučujícími i dalšími studenty a také proto, že na jednom místě si prváci vyřídí vše potřebné. Při tomto soustředění je na to dostatek času, což je výhodnější, než kdyby si vše museli řešit až při nástupu do plného výukového programu.

Součástí je i zábava a program, při němž se studenti poznají navzájem – letos například prváky z oboru Zdravotnický záchranář prověřily přímo v terénu úkoly, které pro ně letos poprvé nachystali studenti vyšších ročníků. Jednalo se o záchranu zraněného v terénu, která následovala po orientačním běhu lesem. Studenti museli prokázat zdatnost, vytrvalost, nebojácnost a touhu pomoci zraněným, což se podařilo,“ zhodnotil doktorand Mgr. Jan Neugebauer z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Setkání s novými spolužáky a vyučujícími s sebou nese směs různých očekávání i napětí, včetně obav, zda člověk v novém prostředí obstojí. Výhodu mají ti, kteří už tuší, jakou práci by v budoucnu chtěli dělat. Většina prváků se shoduje v tom, že je baví pracovat s lidmi, a přejí si, aby jejich práce měla smysl a dobré uplatnění. Někteří k nám přišli na doporučení starších kamarádů, například Rozálie Vávrová ze Strakonicka, která si zvolila studijní program Sociální práce. „Vystudovala to přítelkyně mého bratra, už je bakalářkou a pracuje s drogově závislými v Preventu. Vaši fakultu mi doporučila, protože tady byla spokojená. Já bych se v budoucnu spíš chtěla zaměřit na práci s dětmi,“ vysvětlila studentka. Sociální práci si vybral rovněž Tadeáš Smola z Písku, který střední školu tohoto zaměření absolvoval v Březnici u Příbrami. Jeho babička pracuje v zařízení pro seniory, díky čemuž si udělal představu, co profese sociálního pracovníka obnáší. Zajímavou oklikou se na ZSF JU dostala Vendula Petráková z Tábora, která má za sebou dva ročníky na České zemědělské univerzitě v Praze, kde studovala zoorehabilitaci. Součástí rozvrhu byl i předmět Sociální práce, v němž absolvovala praxi v domově pro seniory. „Toto prostředí mě velmi oslovilo, proto jsem se rozhodla přestoupit. Navíc můj bratr pracuje u Armády spásy a hodně mě v mém rozhodnutí podpořil, protože tato práce je zapotřebí,“ popsala svou studijní dráhu Vendula Petráková, která se na naší fakultě bude potkávat i se svou sestrou, která zde studuje Fyzioterapii. Obor Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE si zvolil Jan Marcin z Neznašova u Týna nad Vltavou, který by se chtěl v budoucnu začlenit do složek Integrovaného záchranného systému. Absolvoval ve Vodňanech Střední školu veřejnoprávní TRIVIS, kam kolegové ze ZSF JU pravidelně zajíždějí při RoadShow a prezentují naši fakultu. Rovněž se této akce zúčastnil. „I díky tomu vím, oč se jedná, jak je fakulta zaměřená a co tento obor obnáší. Přál jsem si studovat něco akčního,“ vysvětlil.

Zápisy v Rožmberku nad Vltavou mají i letos oporu ve studentech starších ročníků, kteří pomáhají nováčkům se zorientovat, což je velká pomoc – přátelsky a neformálně jim radí, na co si dát na začátku pozor, aby rozjezd v nové škole byl pro ně co nejsnazší. Sami si totiž pamatují na tuto situaci a vědí, co se jim tehdy na začátku studia hodilo a jaké informace jim chyběly. Tato netradiční forma zápisů je v rámci Jihočeské univerzity jedinečná, což má své opodstatnění. „Profese, pro něž na naší fakultě připravujeme specialisty, jsou založené na týmové práci. Sám nikdo ve zdravotnických ani sociálních oborech nic nezmůže. Toto je první šance, jak si zvyknout na kolektiv, vzájemně se poznat a vytvořit partu, která bude dál dobře spolupracovat,“ uvedla děkanka, která v minulých letech zápisy připravovala ve funkci proděkanky pro studijní a sociální záležitosti ZSF JU. Každou skupinu, které jsou vytvořené podle jednotlivých oborů a studijních programů, děkanka navštěvuje, do Rožmberku jezdí rovněž další členové vedení fakulty.

Základna je na ubytovně České pošty, kterou si fakulta za tímto účelem pronajímá. Budoucí prváci se tam setkávají s pedagogy i se spolužáky z vyšších ročníků. Kromě vlastního administrativního zápisu se dozvědí podrobnosti o průběhu studia, seznámí se s podmínkami výuky cizích jazyků a dostanou další informace o fakultě, praxi a mimoškolních aktivitách. Zároveň se tam spolužáci poznají mezi sebou, což dá šanci vytvořit v budoucnu sehraný tým. Pro nastupující studenty to je první kontakt s ročníkovými vyučujícími či s garanty praxí jednotlivých oborů. Díky tomu si udělají komplexní představu o tom, co je na fakultě čeká. To je hlavní cíl této akce: dát nováčkům ještě předtím, než začne akademický rok v běžném rytmu, souhrnně a příjemnou formou informace o všem, co potřebují a co jim usnadní nástup do školy. Neformální nástup do bakalářských oborů zde obnáší nejen přednášky v učebně, ale i seznamovací hry venku, a to v krásné lokalitě poblíž hradu. Fakulta samozřejmě vypsala i náhradní termíny zápisů: 16. září (pro 1. ročníky Bc.) a 26. září (pro navazující Mgr.).

Přiložené obrázky