Nacházíte se zde: Úvod > V sedmém ročníku soutěže SVOČ budou studenti ZSF JU obhajovat 5. listopadu pět prací

V sedmém ročníku soutěže SVOČ budou studenti ZSF JU obhajovat 5. listopadu pět prací

Novinka (25.10.2019)

V sedmém ročníku soutěže SVOČ budou studenti ZSF JU obhajovat 5. listopadu pět prací

Dlouhou tradici má na naší fakultě soutěž Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ), v níž své síly poměřují studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ZSF JU v prezenční i kombinované formě studia, kteří jsou autory původní studentské vědecké práce. Díky tomu se učí prezentovat své výsledky a zapojují se do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých ústavů.

Obhajoby prací sedmého ročníku soutěže SVOČ se odehrají v úterý 5. listopadu od 8 hodin v přednáškovém sále A budovy Vltava/Uran ZSF JU. Studenti budou obhajovat tyto práce: Rizikové chování adolescentů v Jihočeském a Karlovarském kraji; Interní systém auditů ošetřovatelské dokumentace; Hodnocení procedurální bolesti v rámci laboratorního screeningu u novorozenců; Specifické rysy hasičských pohádek a Hladina vitamínu D v krvi, faktory, které ji ovlivňují, a její vztah k opakovaným infekcím. Srdečně zveme všechny studenty, kteří mají zájem o možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti!

Děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., už vyhlásila konání VIII. ročníku SVOČ, do něhož se studenti mohou hlásit od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020. Práce musí být odevzdána ve dvou výtiscích a rovněž e-mailem ve verzi PDF do kanceláře pro vědu a výzkum, a to nejpozději do 25. března 2020. Ústní obhajoby prací se budou konat ve středu 29. dubna.

Předkládaná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou  práci - ne však naopak. V soutěži nesmí být uplatněna práce, která již byla obhájena. Významnou motivací pro účast ve SVOČ jsou peněžní odměny pro nejlepší, a to za 1. místo 15 000 Kč, za 2. místo 10 000 Kč a za 3. místo 5 000 Kč. Další podrobnosti jsou na webových stránkách ZSF JU Věda a výzkum.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory