Nacházíte se zde: Úvod > ZSF JU uspořádala česko-slovenskou konferenci Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

ZSF JU uspořádala česko-slovenskou konferenci Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Plánovaná akce (6.2.2017 - 7.2.2017)

ZSF JU uspořádala česko-slovenskou konferenci Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Zástupci různých oborů rozebírali z mnoha úhlů téma Hermeneutika a interpretace

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla organizátorem dalšího, už XVI. ročníku česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Dvoudenní konference začala v pondělí a přivedla na fakultu asi sto zástupců různých oborů z České republiky, Slovenska i Německa. Až do 7. února jednali v sálech E, F, G a dalších prostorách a z různých pohledů nahlíželi na téma Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu.

V organizování této konference se střídají kromě Českých Budějovic také Bratislava, Brno, Olomouc a Praha. Minulá konference v Budějovicích se odehrála v roce 2014, což v úvodním projevu připomněla děkanka ZSF JU prof. Valérie Tóthová. Ocenila dlouhou tradici této akce i její vývoj multidisciplinárním směrem. Je důležitý pro všechny vědní disciplíny, protože k naší každodenní práci na univerzitách patří vědecká činnost," vysvětlila. Zdůraznila, že pro zkoumání některých problémů je kvalitativní přístup přijatelnější než kvantitativní, avšak není to jednoduchá práce. Proto ji potěšilo, že na konferenci vystoupí vynikající odborníci z různých vědních disciplín a lze očekávat i velmi zajímavou diskusi. Všem účastníkům popřála, aby vyslechli nové informace a pak je využili ve své každodenní práci.

Hermeneutikou se obecně myslí věda o interpretaci či porozumění textu/předmětu zájmu, hermeneutickou spirálou pak trajektorie, po níž interpretace probíhá či dochází k porozumění. V současné době se hermeneutika považuje za základní metodu kvalitativního přístupu ve vědách o člověku. Hermeneutika a interpretace jsou proto zásadními tématy pro všechny vědní obory, což se odráží i v pestrosti přednášek. „Máme třináct vyzvaných přednášek od nejrůznějších odborníků, mezi nimiž jsou matematici, fyzici, právníci, lékaři, technik, historik, teolog, překladatel, PR specialista, výtvarnice a další. Přihlášených přednášek je skoro padesát a lidé si budou moci prohlédnout také patnáct posterů,“ shrnula za organizátory doc. Hana Konečná. Při zahájení připomněla, že poprvé tuto konferenci uspořádali psychologové, kteří měli pocit, že přílišná matematizace přináší do psychologie a pedagogiky velké problémy. Nyní už není tento problém vnímán tak vyostřeně, ale stále má smysl se otázkami kvalitativního výzkumu zabývat, protože tento postup využívají lidé z různých oborů. Jsem ráda, že naše pozvání přijala zajímavá sestava lidí," podotkla doc. Konečná a prozradila, že příští ročník se bude konat v Olomouci a zaměří se na téma duše.

Účastníky spojovaly různé pohledy na interpretaci a hledání významu. S prvním příspěvkem vystoupil teolog prof. Petr Pokorný, který mluvil na téma Hermeneutika jako teorie porozumění. „Konference má významné téma a velmi široké spektrum, což u takovýchto akcí nebývá zvykem. Věřím, že přispěje k vysvětlení, co vlastně hermeneutika obnáší. Moc mě potěšilo, že jsem se tu setkal se zajímavými lidmi, kteří se mohou navzájem inspirovat," shrnul prof. Pokorný.

Foto Pavel Dolejší

Přiložené obrázky