Nacházíte se zde: Úvod > V úterý 12. 5. si připomeneme 200 let od narození zakladatelky profesionálního ošetřovatelství Florence Nightingale

V úterý 12. 5. si připomeneme 200 let od narození zakladatelky profesionálního ošetřovatelství Florence Nightingale

Novinka (11.5.2020)

V úterý 12. 5. si připomeneme 200 let od narození zakladatelky profesionálního ošetřovatelství Florence Nightingale

Mezinárodní den sester je každoročně a celosvětově oslavován 12. května, protože na tento den připadá výročí narození Florence Nightingale. Florence Nightingale se stala průkopnicí ošetřovatelství. Její prozíravé nápady a reformy pak měly významný podíl na profesionalizaci zdravotní péče. Některé z nich jsou stále podkladem pro současné ošetřovatelství. Největším úspěchem, za který můžeme být této dámě vděčni, je proměna ošetřovatelství v respektovanou profesi. V roce 1860 založila první odbornou školu pro sestry – The Nightingale Home and Training School for Nurses, St. Thomas’s Hospital.

Mimoto se zasloužila i o zlepšení standardu zdravotní péče, publikovala více než 200 knih, zpráv a letáků o organizaci nemocnic, které jsou i v dnešní době čteny širokou veřejností a vysoce respektovány. Její nejvýznamnější dílo se nazývá „Notes on Nursing: What It Is and What It Is Not“.

Tímto dnem si také připomínáme nelehkou pracovní náplň sester, zejména v době pandemie. Vzhledem k nastalé situaci si uvědomují náročnost ošetřovatelské profese nejenom zdravotničtí pracovníci, ale také široká veřejnost, a naše prestiž opět stoupá, přesně tak, jak by si jistě i Florence Nightingale přála. Vždyť za jejích dob byla ikonou ošetřovatelství, byla odvážná a cílevědomá a nebála se bojovat za správnou věc. Její čestný charakter se projevil právě ve válečném období, kdy sama stála v první linii, ošetřovala raněné a ve volných chvílích přemýšlela, jak ošetřovatelskou péči zkvalitnit. Jistě by Florence byla hrdá, kdyby viděla, že pokračujeme v jejích stopách a v dalších složitém období – boji proti koronaviru – dokážou sestry táhnout za jeden provaz a nebojí se jít vstříc svému poslání.

Přejeme všem sestrám, porodním asistentkám a studentům těchto oborů hodně síly, odhodlání a naplnění z Vaší kvalitně poskytované profesionální péče.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory