Nacházíte se zde: Úvod > Fakultu zaplnil druhý ročník kongresu Budějovice kazuistické

Fakultu zaplnil druhý ročník kongresu Budějovice kazuistické

Plánovaná akce (13.10.2015)

Fakultu zaplnil druhý ročník kongresu Budějovice kazuistické

Prestižní akci pořádala Nemocnice České Budějovice, a. s., ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU v budově Vltava (Uran)

Téměř tři stovky mladých lékařů, lékařek a také všeobecných sester a dalších zdravotníků hostila v úterý 13. října Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. Po celý den se zde odehrával druhý ročník kongresu Budějovice kazuistické, který zaplnil téměř celou budovu Vltava (Uran). Konal se ve spolupráci Nemocnice České Budějovice, a. s., a ZSF JU. Lékaři a sestry představovali jednotlivé kazuistiky, tj. konkrétní případy z praxe  byla to proto mimořádná příležitost pro studenty, kteří se mohli akce zúčastnit jako publikum a aktivně se zapojit do diskuse v rámci jednotlivých sekcí. 

Kongres zahájili MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., a děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Shodli se na tom, že je nezbytné, aby se lékaři a sestry mezi sebou znali a při předávání pacientů mezi jednotlivými odděleními dobře spolupracovali. „Tyto kongresy považuji za významné jak po stránce odborné, tak společenské, protože je důležité, když se lidé seznamují, vyměňují si zkušenosti a mluví spolu o tom, co kdo dělá. Je to velmi významné nejen z medicínského, ale i ekonomického hlediska,“ uvedl ředitel MUDr. Shon. Podle něho je tato návaznost v Jihočeském kraji na vysoké úrovni a má skvělé výsledky, které zdaleka nejsou obvyklé v ČR ani ve vyspělých státech západní Evropy.

Děkanka ZSF JU prof. Tóthová upozornila, že obsah a úroveň příspěvků v sesterské sekci je důkazem, že ošetřovatelství neznamená jen poskytování základní péče, ale komplexní přístup k člověku a týmovou spolupráci. „Jsem velice ráda, že zde opět uslyšíme zajímavé kazuistiky, které prezentují, co všechno práce sester obnáší. Přesně na těchto konkrétních příkladech vidíme přínos všech zdravotnických oborů včetně přednemocniční péče,“ zdůraznila.

Zájem o tento kongres byl velký, od loňského prvního ročníku ještě vzrostl. V sesterské části kongresu prezentovala své příspěvky i řada lidí spjatých se ZSF JU. Příjem registrací do sesterské sekce jsme dokonce museli v určitém momentě stopnout, protože kapacitu přednáškového sálu, což je 110 pasivních účastníků, jsme naplnili ihned,“ chválil spolupráci s fakultou organizátor MUDr. Tomáš Hauer, který zázemí a servis ZSF JU označil za exkluzivní. Akce byla podle něho vyvrcholením komunikace, která se denně odehrává mezi lékaři a sestrami, a její uspořádání na ZSF JU má logiku  řada sester zde vystudovala a mnozí lékaři mají na fakultě úvazky. Kvůli úzkému propojení obou profesí bylo už při plánování loňského prvního ročníku jasné, že vedle lékařské sekce musí dát kongres i významný prostor všeobecným sestrám. Za důležité obohacení letošního ročníku označil MUDr. Hauer účast kolegů Zdravotnické záchranné služby, která přispěje k lepší komunikaci mezi zdravotníky.

Kongres byl stran aktivní účasti určen pro lékaře a další odborníky (pracovníky laboratoří, fyzioterapeuty a další) do 35 let včetně, kteří dostali možnost prezentovat výsledky své práce dobře uchopitelnou formou kazuistik, porovnat výsledky své práce s kolegy a osahat si způsob prezentování svých pracovních aktivit před tím, než vyrazí na národní a mezinárodní úroveň. V auditoriu se setkali zdravotníci všech věkových a profesních kategorií. Lékařská část byla stejně jako loni rozdělena do dvou paralelních sekcí  interní a chirurgické. Samostatnou sekci měly opět sestry a další nelékařské profese, kde nebylo žádné věkové omezení při aktivní ani pasivní účasti. Úroveň prezentací v této sekci byla velmi vysoká.  

Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová považuje pro fakultu za čest, že mohla být spoluorganizátorem takto pojaté akce. „Českobudějovická nemocnice je naším stěžejním pracovištěm pro praktickou výuku. Tento kongres je dalším projevem toho, že naše spolupráce dobře funguje. Propojení s praxí je pro nás velmi důležité, proto studentům doporučujeme, aby si nenechali program ujít, a rádi jim to umožníme,” řekla. Je to podle ní také dobrá šance navázat užitečné kontakty.

Díky zaměření kongresu na kazuistiku slyší publikum názorné příklady z praxe – autor příspěvku objasní příběh daného pacienta a představí péči o něj v celém průběhu jeho onemocnění, takže posluchači budou moci vysledovat kontinuitu péče v celém kontextu. V sesterské sekci byl jasně patrný hlavní akcent, který je kladený na ošetřovatelskou péči, s níž souvisejí i další stránky – například sociální prostředí, podmínky domácí léčby atd. „Příspěvky sester byly velmi rozmanité, protože reprezentovaly různé obory, ale bylo jasně znát, že mají společnou řeč: je třeba pacienta vnímat holisticky, tedy ve všech souvislostech, a poskytnout mu komplexní péči. Je velmi přínosné pro naše studenty, že na tomto kongresu mohou potkat sestry, které takto uvažují,” shrnula proděkanka Chloubová. Diskuse v kuloárech byla také příležitostí seznámit se s odborníky z praxe. Někteří z nich si mohou vytipovat studenty jako své budoucí kolegy, takže lze navázat kontakty významné pro budoucnost. Díky tomu, že se kongres odehrával na akademické půdě, mohli jeho účastníci také získat širší povědomí o metodách výuky na naší fakultě včetně odpovědí na aktuálně diskutovanou otázku, proč v dnešní době potřebuje sestra vysokoškolské vzdělání.

 

 

Přiložené obrázky