Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum

Věda a výzkum

Aktuality

Věda a výzkum

Kontaktní adresa: J.Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Zdravotně sociální fakulta se zaměřuje na vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti zdraví a jeho propojení se sociální oblastí. Jejím cílem je provázat základní výzkum s výzkumem aplikovaným, tzn., nejedná se „pouze“ o zkoumání reality, která nás obklopuje, ale též o to, jak tyto poznatky převést a využít v praxi. Výsledky vědecké činnosti jsou patrné v rámci publikačních výstupů, konferencí, odborných seminářů a také dlouholeté spolupráce s neziskovým a státním sektorem, který je orientován na přímou práci s lidmi.

Grantové výsledky odráží snahu Zdravotně sociální fakulty realizovat výzkumné záměry prostřednictvím grantových přihlášek v relevantních oborech a soutěžích. Díky provázanosti zdravotní a sociální oblasti je možné realizovat vědu – jak v oblasti základního výzkumu, tak i aplikovaného.  O této skutečnosti svědčí publikační výstupy v časopisech s impakt faktorem, databázovaných a recenzovaných časopisech. Fakulta též podporuje vydávání vědeckých monografií, které obsahují původní vědecké výsledky. Relevantní publikační výstupy jsou zasílány do Rejstříku informací o výsledcích (zkr. RIV).

Tematicky se vědečtí pracovníci na ZSF JU věnují:

 • Ošetřovatelství a porodní asistence
 • Problematice sociální práce
 • Sociálním determinantám zdraví
 • Speciální pedagogice a psychologii
 • Radiologii, toxikologii a ochraně obyvatelstva
 • Právu a ekonomice
 • Laboratorním metodám a informačním systémům
 • Veřejnému a sociálnímu zdraví i zdravotnictví

Kontakty
Proděkanka pro vědu a výzkum prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

tel: +420 38 903 7506

e-mail:

Kancelář pro vědu a výzkum

Granty

GA ČR, MŠMT, MV ČR, TA ČR, AZV, GA JU

SVOČ

Mgr. Eva Macasová, Ph.D.

tel: +420 38 903 7782

e-mail: emacasova@zsf.jcu.cz

Inaugurační řízení, Habilitační řízení,

Rigorózní řízení, OBD a RIV

Vědecká rada ZSF JU

Ing. Daniela Vápeníková

tel: +420 38 903 7783

e-mail:

Kancelář pro doktorská studia
Agenda Ph.D. studií Mgr. Michaela Šlencová

tel: +420 38 903 7784

e-mail:

Projektová kancelář

Administrativní a ekonomická

podpora nevědeckých projektů

Mgr. Zdeňka Elišková

tel.: +420 38 903 7791

e-mail: eliskova@zsf.jcu.cz

Administrativní a ekonomická podpora

mezinárodních projektů a vědeckých

národních projektů

Ing. Kateřina Kovaříková

tel.: +420 38 903 7785

e-mail: kovarikova@zsf.jcu.cz


Některé vybrané řešené granty v průběhu posledních pěti let 

 1. Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů - možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika. Projekt AZV. Doba řešení 2016 - 2019. Hlavní řešitelka prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
 2. Náhradní mateřství v ČR: právní, psychosociální a etická analýza. Projekt GA ČR. Doba řešení 2017 - 2019. Hlavní řešitelka doc. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
 3. Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydleníProjekt TA ČR ÉTA. Doba řešení 2018 - 2020. Hlavní řešitelka Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.
 4. Vliv znečištěného ovzduší na nemocnost dětí. Projekt AZV. Doba řešení 2018 - 2021. Hlavní řešitel MUDr. Radim Šrám, DrSc.
 5. Využití měřících nástrojů v ošetřovatelství. Projekt GA JUDoba řešení 2018 - 2020. Hlavní řešitelka prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
 6. Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v České republiceProjekt INTER-COST. Doba řešení 2018 - 2020. Hlavní řešitelka PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.
 7. Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí. Projekt TA ČR ÉTA. Doba řešení 2019 - 2021. Hlavní řešitelka doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.