Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Doktorské studium

Obecný popis

Doktorské programy

Studijní program OŠETŘOVATELSTVÍ

 • Doktorský studijní program reaguje na zvyšující se potřebu výzkumných pracovníků v oboru Ošetřovatelství s rozšířenými ošetřovatelskými a vědeckými znalostmi, resp. odborníků, schopných řešit kreativním/vědeckým způsobem potřebné úkoly ve svém oboru. Absolventi, na základě implementace svých vědeckých výsledků přispějí k rozvíjení oboru ošetřovatelství.
 • Standardní doba studia je od AR 2016/2017 4 roky.

 

Absolventi tohoto doktorského studia budou schopni:

 • indentifikovat a definovat vědecké problémy v ošetřovatelství
 • ovládat a samostatně využívat vědecké metody a techniky vědeckého výzkumu v oblasti základních, aplikovaných vědeckých disciplín ošetřovatelství a jiných hraničních - příbuzných věd o člověku a zdraví
 • zkoumat a řešit problémy v rámci výzkumných projektů základních, specializovaných a aplikovaných disciplín ošetřovatelství, včetně supervize
 • rozvíjet ošetřovatelskou teorii a praxi založenou na důkazech (Evidence Base Nursing)
 • indentifikovat a porozumět vývojovým trendům ošetřovatelství ve zdravotnických systémech v ČR a ve světě
 • provádět samostatnou výzkumnou činnost v oboru ošetřovatelství
 • identifikovat a definovat komponenty i aspekty kvality ošetřovatelské péče v různých komunitách a kulturách
 • implementovat metodologii udržení a zvyšování kvality ošetřovatelské péče v ČR s ohledem na charakter subjektů poskytujících služby komunitám a kulturám
 • prezentovat a publikovat výsledky vědecko-výzkumné, výchovně-vzdělávací a řídící činnosti v českém a cizím jazyce

 

Studijní program REHABILITACE

 • Doktorský studijní program je pokračováním vysokoškolského vzdělávání s cílem poskytnout nejvyšší stupeň vzdělání, prohloubit teoretické vědomosti, schopnost analýzy a syntézy nových vědeckých poznatků a zvládnout metody vědecké práce. Rehabilitace jako vědecká disciplína je proces, který osobám s disabilitou pomáhá rozvinout nebo posílit fyzické, mentální a sociální dovenosti. Studijní program je proto orientován zejména do oblasti výzkumu rehabilitace se zdůrazněním zdravotní a sociální problematiky, včetně všech stupňů prevence, na sociální práci, sociální politiku a právo.
 • Standardní doba studia je 4 roky.

 

Absolventi tohoto doktorského studia budou schopni:

 • indentifikovat a definovat vědecké problémy v rehabilitaci
 • ovládat a samostatně využívat vědecké metody a techniky vědeckého výzkumu v oblasti základních a aplikovaných vědeckých disciplín rehabilitace
 • samostatného vědeckého výzkumu a aplikace vědeckých poznatků s akcentem na problematiku sociálně zdravotní rehabilitace
 • rozvíjet problematiku rehabilitace ve smyslu integrace poznatků relevantních vědeckých disciplín (sociální práce, právo, zdravotnictví apod.)
 • vytvářet koordinované koncepce na národní a mezinárodní úrovni v rámci komplexního pojetí rehabilitace s akcentem na sociální zdravotní rehabilitaci
 • provádět samostatnou výzkumnou činnost v oboru rehabilitace
 • prezentovat a publikovat výsledky vědecko-výzkumné, výchovně-vzdělávací a řídící činnosti v českém a cizím jazyce