Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Doktorské studium > Absolventi v DSP > DSP Rehabilitace

DSP Rehabilitace

SEZNAM ABSOLVENTŮ

 

Doktorský studijní program:  REHABILITACE

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM:

 

 

JMÉNO STUDENTA

 

NÁZEV DISERTAČNÍ PRÁCE

 

ŠKOLITEL

 

Datum úspěšné obhajoby

1.

JUDr. BORSKÁ Jana

Právní a zdravotně sociální aspekty činnosti OSPOD jako ustanovených opatrovníků v zájmu nezletilých dětí

 

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

3. 10.2016

2.

Mgr. KARAS Martin

Význam dětského centra ovlivňující aktivní zapojení rodiny do procesu sanace

 

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

5. 9. 2017

3.

MUDr. LAUKOVÁ Dana

Zdravotno-sociálne aspekty pacientov s bronchiálnou astmou

 

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c.

4. 5. 2018

4.

PhDr. MOTLOVÁ Lenka

Vybrané aktivizační činnosti a terapie realizované v domovech pro seniory

 

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

 

17. 9. 2018

5.

MUDr. POKORNÁ Jitka

Diabetická noha -  zdravotně-sociální problematika

 

 

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

 

17. 9. 2018