Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Doktorské studium > Kancelář pro doktorská studia > Doktorské programy

Doktorské programy

Studijní program Ošetřovatelství
Doktorský studijní program reaguje na zvyšující se potřebu výzkumných pracovníků v oboru Ošetřovatelství s rozšířenými ošetřovatelskými a vědeckými znalostmi, resp. odborníků, schopných řešit kreativním/vědeckým způsobem potřebné úkoly ve svém oboru.
Studijní program Rehabilitace
Doktorský studijní program je pokračováním vysokoškolského vzdělávání s cílem poskytnout nejvyšší stupeň vzdělání, prohloubit teoretické vědomosti, schopnost analýzy a syntézy nových vědeckých poznatků a zvládnout metody vědecké práce. Rehabilitace jako vědecká disciplína je proces, který osobám s disabilitou pomáhá rozvinout nebo posílit fyzické, mentální a sociální dovenosti. Studijní program je proto orientován zejména do oblasti výzkumu rehabilitace se zdůrazněním zdravotní a sociální problematiky, včetně všech stupňů prevence, na sociální práci, sociální politiku a právo.