Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Doktorské studium > Přijímací řízení

Přijímací řízení DSP pro rok 2021/22

Přijímací řízení pro doktorské studijní programy pro akademický rok 2021/2022

 

Příjímací řízení se organizuje dle Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2021 , Ordinance of the Dean of FHSS No. 2/2021

 

Vypsaná témata disertačních prací pro studijní program: OŠETŘOVATELSTVÍ

 

ŠkolitelTéma disertační práceKontakt na školitelevolné téma /obsazené téma
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. Role pacienta jako partnera v programu bezpečné péče bartlova@zsf.jcu.cz
doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D. Diabetes mellitus 1. typu – možnosti působení sester na změnu životního stylu dítěte brabcova@zsf.jcu.cz
Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D. Telenursing - teleošetřovatelství a jeho uplatnění v péči o pacienty v ČR hajducho@zsf.jcu.cz
Mgr. Iva Chloubová, Ph.D. Role sestry v multidisciplinární péči u pacienta s karcinomem tlustého střeva chloubo@zsf.jcu.cz
Mgr. Věra Hellerová, Ph.D. Možnosti využití krátké intervence v prevenci diabetu mellitu 2. typu volisarova@zsf.jcu.cz
doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. Implementace NIC a NOC v oblasti prevence porušení psychosociálních potřeb při ošetřovatelské péči treslova@zsf.jcu.cz
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Posílení role sestry v systému domácí péče tothova@zsf.jcu.cz