Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Grantová činnost > Projekty v současnosti řešené na ZSF JU

Projekty v současnosti řešené na ZSF JU

Agentura

Název projektu

Řešitel

za ZSF JU

Doba řešení

 

 

 

 

TA ČR

Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality I. Brabcová 2020 - 2023

GA ČR

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie V. Tóthová 2020 - 2022

AZV

Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnic

 V. Tóthová

2020 - 2023

AZV

Komplexní prevence a interdisciplinární péče o jedince s cévní mozkovou příhodou 

L. Šedová

2019 - 2022

AZV

Sekvenční hybridní ablace versus samostatný chirurgický CryoMAZE v léčbě fibrilace síní (studie SurHyb): multicentrická randomizovaná kontrolovaná studie 

A. Bulava

2019 - 2022

GA JU

Využití měřících nástrojů v ošetřovatelství

V. Tóthová

2018 - 2020

GA JU 

Vybrané aspekty managementu sociální práce

J. Vacková

2019 - 2021

GA JU 

Význam edukace pro péči o pacienty s kardiologickými implantabilními elektronickými přístroji s možností dálkového sledování

I. Šafaříková

2019 - 2020

TA ČR ÉTA

Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

A. Mojžíšová

2018 - 2020

AZV

Vliv znečištěného ovzduší na nemocnost dětí

R. Šrám

2018 - 2021

INTER-COST

Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v České republice

L. Motlová

2018 - 2020

TA ČR ÉTA

Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí

A. Kajanová

2019 - 2021