Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > HR AWARD

HR AWARD

HR AWARD - Boj o „nálepku“

 

Jihočeská univerzita se v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na období 2016 - 2020 v listopadu 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro nábor výzkumných pracovníků. Tím se jako jedna z prvních institucí v České republice chce připojit k více než 400 oceněným univerzitám v Evropě.

Co bude znamenat ocenění „HR EXCELENCE IN RESEARCH“ pro ZSF JU a její výzkumné pracovníky?

 • Zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pracoviště pro výzkumné pracovníky - mezinárodní atraktivita a viditelnost.
 • Výhodu při získávání finančních prostředků na výzkum - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.
 • Zvýšenou kvalitu péče o lidské zdroje - pozitivní změny v pracovní kultuře.
 • Transparentnost a otevřenost směrem k veřejnosti - zvýšení počtu studentů, zvýšení zájmu mladé generace i široké veřejnosti o vědu.
 • Vytvoření podmínek pro udržitelnější a přitažlivější kariéru:
  • stimulující a příznivé pracovní prostředí
  • zaručení transparentního náboru, výběru a ohodnocení
  • rozvoj profesního růstu.

 

Více info: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/hr-award-hrs4r

 

 HRA