Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Interní multidisciplinární výzkumné projekty

Interní multidisciplinární výzkumné projekty

Interní multidisciplinární výzkumné projekty

 

Děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydala opatření č. 5/2021, které se týká interních multidisciplinárních výzkumných projektů (týmové projekty)Hlavním řešitelem projektu může být pouze zaměstnanec ZSF JU mající akademický úvazek ve výši 1,0.


Uzávěrka podání návrhu do soutěže na období řešení 2022-2024 je stanovena na čtvrtek 30. září 2021


Návrh projektu se podává po ekonomické kontrole (dr. Samková) do kanceláře pro vědu a výzkum.  Návrh se odevzdává jak v elektronické podobě (MS Word i formát PDF), tak v tištěné podobě (jeden výtisk podepsaný řešitelem a ředitelem ústavu). 

 

Podrobnější informace naleznete v Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2021 a Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2021.

 

Formulář pro podání návrhu můžete stáhnout zde