Titulní strana
Kajanová, A. a kol. (2016). Sociální determinanty zdraví u obyvatel sociálně vyloučených lokalit žijících v Jihočeském kraji.