Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost > Publikace vydané na ZSF JU

Publikace vydané na ZSF JU

Rok 2019

STASKOVÁ, V., TÓTHOVÁ, V., KOŤA, J. Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století. Praha: Grada Publishing, 2019, 136 s. ISBN 978-80-271-2206-6.
TÓTHOVÁ, V., CHLOUBOVÁ, I., PROKEŠOVÁ, R., ADÁMKOVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., MICHÁLKOVÁ, H., OLIŠAROVÁ, V., PRAŽMOVÁ, V., ŠEDOVÁ, L., TREŠLOVÁ, M. Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii. Praha: Grada Publishing, 2019, 157 s. ISBN 978-80-271-2197-7.

 

Rok 2018

MALONE, J., ZÖLZER, F., MESKENS, G., SKOUROU, C. Ethics for Radiation Protection in Medicine. Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2018, 181 s. ISBN 978-1-138-55388-0.
BÁRTLOVÁ, S., DOLÁK, F., DOSKOČIL, O., HAJDUCHOVÁ, H., HUDÁČKOVÁ, A., CHLOUBOVÁ, I., KAAS, J., KAJANOVÁ, A., KIMMER, D., MACHOVÁ, A., MAŇHALOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, D., ROLANTOVÁ, L., ŘIMNÁČOVÁ, Z., STASKOVÁ, V., ŠEDOVÁ, L., ŠULISTOVÁ, R., TAMÁŠ OTÁSKOVÁ, J. Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje. Praha: Grada Publishing, 2018, 176 s. ISBN 978-80-271-2201-1.
ONDRÁŠEK, S., ŘIMNÁČOVÁ, Z., KAJANOVÁ, A. Životní styl žen v privtáním sexbyznysu a jejich (sebe)reflexe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, 108 s. ISBN 978-80-7422-672-4.

BULAVA, A., EISENBERGER, M., HÁJEK, P., JANOUŠEK, J., MOKRÁČEK, A., OŠMERA, O., ŠAFAŘÍKOVÁ, I. Základy srdeční resynchronizační léčby. Praha: NLN, s.r.o., 2018, 217 s. ISBN 978-80-7422-671-7.


Rok 2017

PŮLPÁN, Z., KONEČNÁ, H., ZEMANOVÁ, M. Jak upřímně miluje Hana Zdeňka? Kvantifikace ve vědách o člověku. České Budějovice: Episteme. Natura, 2017, 355 s. ISBN 978-80-7394-556-5.
BARTOŠOVÁ, B., DVOŘÁČKOVÁ, O., FARÁŘ, V., GAILLYOVÁ, R., HABERLOVÁ, J., KOČOVÁ, H., KOHOUT, P., KRAWCZYK, P., KRYSKI, M., MICHALÍK, J., MRÁZOVÁ, , NEUMANNOVÁ, K., NOSKOVÁ, P., OŠLEJŠKOVÁ, H., REPKO, M., SVATOŠOVÁ, M., ŠABATOVÁ, D., ŠESTÁK, J. Spinální svalová atrofie v souvislostech. Praha: Grada Publishing, 2017, 352 s. ISBN 978-80-247-5705-6.
KAJANOVÁ, A. Proč selhává sociální práce se sociálně exkludovanými. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 72 s. ISBN 978-80-7422-613-7.
SVATOŠ, R. Základy teorie státu a práva. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 292 s. ISBN 978-80-7422-612-0.
KONEČNÁ, H., ČERNÝ, D., NOVÁKOVÁ, K., RUMPÍK, D., RUMPÍKOVÁ, T., ŘEZÁČOVÁ, J., SUDOVÁ, M., ŽÁKOVÁ, J. Rodičem kdykoliv a jakkoliv? Průvodce asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péčí.. Praha: Mladá fronta, 2017, 256 s. ISBN 978-80-204-4652-7.
TÓTHOVÁ, V., OLIŠAROVÁ, V., DUŠIČKOVÁ, T., KAAS, J., MAŇHALOVÁ, J., TOUMOVÁ, K. Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 196 s. ISBN 978-80-7422-630-4.


Rok 2016

 

Brehovská, L. a kol. (2016). Evakuace ze zón havarijního plánování v závislosti na diferenciaci populace.

Brehovská, L. a kol. (2016). Evakuace ze zón havarijního plánování v závislosti na diferenciaci populace.

 

Kajanová, A. a kol. (2016). Sociální determinanty zdraví u obyvatel sociálně vyloučených lokalit žijících v Jihočeském kraji. 

Kajanová, A. a kol. (2016). Sociální determinanty zdraví u obyvatel sociálně vyloučených lokalit žijících v Jihočeském kraji.

 

Dvořáčková, D. a kol. (2016). Sociální determinanty zdraví u seniorů žijících v Jihočeském kraji. 

Dvořáčková, D. a kol. (2016). Sociální determinanty zdraví u seniorů žijících v Jihočeském kraji.

 

Boledovičová, M. a kol. (2016). Sociální determinanty zdraví u rodin s dětmi žijících v Jihočeském kraji. 

Boledovičová, M. a kol. (2016). Sociální determinanty zdraví u rodin s dětmi žijících v Jihočeském kraji.

 

Vacková, J. a kol. (2016). Sociální determinanty zdraví u cizinců žijících v Jihočeském kraji. 

Vacková, J. a kol. (2016). Sociální determinanty zdraví u cizinců žijících v Jihočeském kraji.

 

Kukla, L. a kol. (2016). Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí. 

Kukla, L. a kol. (2016). Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí.

 

Rok 2015

 

Velemínský, M., Sr., Velemínský, M., Jr. (2015). Medicínské a salutogenní přístupy. 

Velemínský, M., Sr., Velemínský, M., Jr. (2015). Medicínské a salutogenní přístupy.

 

Brabcová, I. a kol. (2015). Management v ošetřovatelské praxi. 

Brabcová, I. a kol. (2015). Management v ošetřovatelské praxi.

 

Šimek, J. (2015). Lékařská etika. 

Šimek, J. (2015). Lékařská etika.

 

Tóthová, V. a kol. (2015). Prevence obezity a nadváhy u romské minority v komunitním ošetřovatelství. 

Tóthová, V. a kol. (2015). Prevence obezity a nadváhy u romské minority v komunitním ošetřovatelství.

 

Kajanová, A. (2015). (Ne)rovnosti v romských rodinách. 

Kajanová, A. (2015). (Ne)rovnosti v romských rodinách.

 

Urban, D. (2015). Sociální práce s romskými rodinami. 

Urban, D. (2015). Sociální práce s romskými rodinami.


Rok 2014


Pospíšilová, E., Tóthová, V. (2014). Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost 

Pospíšilová, E., Tóthová, V. (2014). Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost

 

Vitoň, J., Velemínský, M. (2014). Etický aspekt komunikace v pediatrii a v kontaktu s umíráním a smrtí – jeho reflexe v umělecké literatuře. 

Vitoň, J., Velemínský, M. (2014). Etický aspekt komunikace v pediatrii a v kontaktu s umíráním a smrtí – jeho reflexe v umělecké literatuře.

 

Hála, J. a kol. (2014). Quo vadis poena. 

Hála, J. a kol. (2014). Quo vadis poena.


2013

 

Svoboda, M. a kol. (2013). Psychodiagnostika dospělých. 

Svoboda, M. a kol. (2013). Psychodiagnostika dospělých.

 

Vévoda, J. a kol. (2013). Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. 

Vévoda, J. a kol. (2013). Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví.

 

Mlčák, Z., Záškodná, H. (2013). Prosociální chrakteristiky osobnosti dobrovolníků. 

Mlčák, Z., Záškodná, H. (2013). Prosociální chrakteristiky osobnosti dobrovolníků.


2012

 

 Průchová, D., Velemínský, M. a kol. (2012). Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí.

Průchová, D., Velemínský, M. a kol. (2012). Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům dětí.

 

Tóthová, V. a kol. (2012). Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. 

Tóthová, V. a kol. (2012). Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin.

 

Vacková, J. a kol. (2012). Zdravotně sociální aspekty imigrantů v České republice. 

Vacková, J. a kol. (2012). Zdravotně sociální aspekty imigrantů v České republice.

 

Konečná, H. a kol. (2012). Medicína založená na důvěře. 

Konečná, H. a kol. (2012). Medicína založená na důvěře.

 

Eisenberger, M. a kol. (2012). Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací. 

Eisenberger, M. a kol. (2012). Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací.


2011


Velemínský, M. a kol. (2011). Celebritami proti své vůli.

Velemínský, M. a kol. (2011). Celebritami proti své vůli.

 

 Vitoň, J. (2011). Hrdina a antihrdina ve státním zájmu.

Vitoň, J. (2011). Hrdina a antihrdina ve státním zájmu.

 

 Molek, J. (2011). Řízení organizací sociálních služeb – vybrané problémy.

Molek, J. (2011). Řízení organizací sociálních služeb – vybrané problémy.


2010


Davidová, E. a kol. (2010). Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice

Davidová, E. a kol. (2010). Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice

 

 Sedláková, G. a kol. (2010). Vybrané ošetřovatelské modely a týrané dítě

Sedláková, G. a kol. (2010). Vybrané ošetřovatelské modely a týrané dítě

 

Tóthová, V. a kol. (2010). Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o Vietnamskou a Čínskou minioritu

Tóthová, V. a kol. (2010). Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o Vietnamskou a Čínskou minioritu

 

Prouza, D. (2010). Trestní zákoník s judikaturou 

Prouza, D. (2010). Trestní zákoník s judikaturou

 

Bártlová, S. a kol. (2010). Vztah sestra – lékař. 

Bártlová, S. a kol. (2010). Vztah sestra–lékař.


2009


Konečná, H. (2009). Cesta za dítětem. Dvě malá křídla.

Konečná, H. (2009). Cesta za dítětem. Dvě malá křídla.

 

Kahoun, V. a kol. (2009). Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly. 

Kahoun, V. a kol. (2009). Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly.

 

Mojžíšová, A., Velemínský, M. (2009). Děti – naděje afrického kontinentu. 

Mojžíšová, A., Velemínský, M. (2009). Děti – naděje afrického kontinentu.

 

Záškodná, H., Mlčák, Z. (2009). Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie. 

Záškodná, H., Mlčák, Z. (2009). Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie.


2008


Konečná, H. (2008). The Quest for a Child. Two Small Wings

Konečná, H. (2008). The Quest for a Child. Two Small Wings.

 

Kahoun, V., Vurm, V., Kučerová, B. (2008). Vybrané kapitoly z pojišťovnictví.  

Kahoun, V., Vurm, V., Kučerová, B. (2008). Vybrané kapitoly z pojišťovnictví.

 

Velemínský, M., Žižková, B. (2008). Péče otěhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství. 

Velemínský, M., Žižková, B. (2008). Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství.

 

Bártlová, S. a kol. (2008). Výzkum v ošetřovatelství. 

Bártlová, S. a kol. (2008). Výzkum v ošetřovatelství.


2007


Kahoun, V. (2007). Vybrané kapitoly k sociální práci. Sociální práce II.

Kahoun, V. (2007). Vybrané kapitoly k sociální práci. Sociální práce II.

 

Velemínský, M. (2007). Zooterapie ve světle objektivních poznatků. 

Velemínský, M. (2007). Zooterapie ve světle objektivních poznatků.


2006


Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska.

Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska.

 

Konečná, H. (2006). The Quest for a Child. Two Small Wings  

Konečná, H. (2006). The Quest for a Child. Two Small Wings

 

Buriánek, J., Kovařík, J., Zimmelová, P., Švestková, R. (2006) Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech 

Buriánek, J., Kovařík, J., Zimmelová, P., Švestková, R. (2006) Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech


2005


Dunovský, J. Mitlohner, M., Hejč, K., Hanušová, J. (2005). Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě.

Dunovský, J. Mitlohner, M., Hejč, K., Hanušová, J. (2005). Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě.

 

Velemínský, M., Sr., Švihovec, P., Velemínský, M., Jr. (2005) Infekce plodu a novorozence. 

Velemínský, M., Sr., Švihovec, P., Velemínský, M., Jr. (2005) Infekce plodu a novorozence.

 

Davidová, E., Lhotka, P., Vojtová, P. (2005). Právní postavení Romů v zemích Evropské unie. 

Davidová, E., Lhotka, P., Vojtová, P. (2005). Právní postavení Romů v zemích Evropské unie.

 

Navrátil, L., Rosina, J. a kol. (2005). Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2 

Navrátil, L., Rosina, J. a kol. (2005). Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2


2004


Bláha, J., Šemberová, J. (2004). Anglický výkladový slovník vybraných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce

Bláha, J., Šemberová, J. (2004). Anglický výkladový slovník vybraných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce

 

Kovařík, J. (2004). Náhradní rodinná péče v praxi. 

Kovařík, J. (2004). Náhradní rodinná péče v praxi.

 

Mojžíšová, A., Kašová K. (2004). Dopady HIV/AIDS a ostatních průvodních onemocnění na kvalitu života sociálně slabých rodin v zemích jižní Afriky. 

Mojžíšová, A., Kašová K. (2004). Dopady HIV/AIDS a ostatních průvodních onemocnění na kvalitu života sociálně slabých rodin v zemích jižní Afriky.

 

Dolista, J. (2004). Křesťanská víra a racionalita. 

Dolista, J. (2004). Křesťanská víra a racionalita.2003


Konečná, H. (2003). Cesta za dítětem. Dvě malá křídla.

Konečná, H. (2003). Cesta za dítětem. Dvě malá křídla.2002


Dědič, M. (2002). Než roztály ledy. Bevor das Eis auftaute

Dědič, M. (2002). Než roztály ledy. Bevor das Eis auftaute

 

Kahoun, V. a kol. (eds.) (2002). Sociální práce. 

Kahoun, V. a kol. (eds.) (2002). Sociální práce.2001


Jankovský, J. (2001). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska

Jankovský, J. (2001). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska2000


Mašát, V., Pothe, P., Lenoráková, S., Velemínský, M. (2000). Prevence sexuálního zneužívání mentálně postižených dětí a mládeže.

Mašát, V., Pothe, P., Lenoráková, S., Velemínský, M. (2000). Prevence sexuálního zneužívání mentálně postižených dětí a mládeže.1995


Davidová, E. (1995). Cesty Romů – Romano drom 1945–1990. Olomouc: Univerzita Palackého, 244 s. ISBN 80-7067-533-0.

Davidová, E. (1995). Cesty Romů – Romano drom 1945–1990. Olomouc: Univerzita Palackého, 244 s. ISBN 80-7067-533-0.