Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Vědecká rada fakulty

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávný akademický orgán fakulty. Projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy, schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách. Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.