Nacházíte se zde: Úvod > Virtuální konference v Oxfordu propojila odborníky na sociální otázky z celého světa, zastoupení měla i naše fakulta

Virtuální konference v Oxfordu propojila odborníky na sociální otázky z celého světa, zastoupení měla i naše fakulta

Novinka (25.3.2020)

Virtuální konference v Oxfordu propojila odborníky na sociální otázky z celého světa, zastoupení měla i naše fakulta

Akademičtí pracovníci nyní vzhledem k uzavření škol musí vyučovat své studenty na dálku, zároveň připravují další projekty a také se účastní různých odborných debat. „Výměna vědeckých poznatků se nezastavila,“ podotýká doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU. Spolu se dvěma kolegyněmi z tohoto ústavu (PhDr. Lenkou Motlovou, Ph.D., Mgr. Ing. Renatou Švestkovou, Ph.D.) se zúčastnily konference zaměřené na sociální vědy, kde prezentovaly výsledky výzkumného projektu nesoucího název Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v ČR (INTER-COST č. LTC18066). Konference se konala v Londýně (v Oxfordu), a to prostřednictvím virtuálního přenosu, do něhož se zapojilo celkem 17 odborníků z celého světa včetně geograficky velmi vzdálených zemí, jako jsou např. Zimbabwe, Vietnam, Tádžikistán či Arménie.

„I v takto náročných podmínkách, které způsobila pandemie, máme stále řadu možností, jak sdílet a vyměňovat si vědecké poznatky,“ uvedla doc. Vacková. Virtuální přenos je určitým způsobem omezující – a to s ohledem na nemožnost neformální komunikace (při běžné konferenci – o přestávkách); přesto organizátoři účastníkům zajistili možnost chatovat. Diskuse, která následovala po příspěvcích, přinesla některé zajímavé podněty, které lze využít i v dalším výzkumu a vzdělávání. Virtuální technologie naštěstí v současné době umožňují paralelní – a s ohledem na pandemii bezpečnou formu komunikace. Účastníci se na konferenci hlásili už s velkým předstihem a předem odevzdávali abstrakty témat, které schvaloval vědecký výbor konference. Téma sociálního vyloučení seniorů se ukázalo jako mimořádně aktuální – právě i s ohledem na problémy současného světa.

Přiložené obrázky