Nacházíte se zde: Úvod > Vítězná práce letošního ročníku SVOČ zkoumala bolestivost odběru krve z patičky novorozenců

Vítězná práce letošního ročníku SVOČ zkoumala bolestivost odběru krve z patičky novorozenců

Novinka (5.11.2019)

Vítězná práce letošního ročníku SVOČ zkoumala bolestivost odběru krve z patičky novorozenců

V sedmém ročníku soutěže Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ), který se dnes konal v přednáškovém sále A budovy Vltava/Uran ZSF JU, komise hodnotila pět studentských prací. Pro všechny soutěžící to byla jedna z prvních příležitostí naučit se prezentovat výsledky své vědecké práce. Proděkanka pro vědu a výzkum ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která byla předsedkyní komise SVOČ, v úvodu řekla, že je to důležitá zkušenost, která se studentům bude do budoucna velmi hodit. „Rozvoj ve společnosti má probíhat vždy na základě výsledků výzkumu,“ uvedla s tím, že každá z prací přináší něco nového a má v sobě pozitiva, která vývoj posouvají dál. Všechny přihlášené práce byly podle ní velice zajímavé, takže komise měla při stanovení těch nejlepších nesnadné rozhodování.

Spolu s prof. Tóthovou byly členkami komise doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. a doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. Během dopoledne vyslechly postupně tyto prezentace: Rizikové chování adolescentů v Jihočeském a Karlovarském kraji; Interní systém auditů ošetřovatelské dokumentace; Hodnocení procedurální bolesti v rámci laboratorního screeningu u novorozenců; Specifické rysy hasičských pohádek a Hladina vitamínu D v krvi, faktory, které ji ovlivňují, a její vztah k opakovaným infekcím. Ještě předtím, než studentky změřily své síly, popřála všem hodně štěstí děkanka fakulty Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která zdůraznila, že do vysokoškolského prostředí vědeckost patří. „Vážím si studentů, kteří do toho odvážně jdou. Kdo chce svou práci prezentovat před kolegy, už v podstatě vyhrál, protože dokázal, že se nebojí zapojit se do tohoto procesu,“ zdůraznila a požádala všechny soutěžící, aby neztráceli odhodlání vědecky pracovat pod vedením svých školitelů. Prof. Tóthová poděkovala rovněž všem vyučujícím, kteří motivují studenty k vědecké odborné činnosti, vedou je a dávají jim cenné rady.

Tento ročník SVOČ nakonec vyhrála Radka Pelenková, studentka programu Porodní asistence ZSF JU, jejíž školitelkou byla Mgr. Alena Machová z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče. Zabývala se tématem Hodnocení procedurální bolesti v rámci laboratorního screeningu u novorozenců. Výsledky mohou zlepšit i praxi na neonatologických odděleních, jedná se totiž o aktuální zdravotnické téma. Studentka zkoumala bolestivost odběru krve z patičky novorozenců, přičemž srovnávala dvě pomůcky: lancetu a tenderfoot. „V minulosti byla bolest u nově narozených dětí často bagatelizována. Myslím, že cílem ošetřovatelské péče je i zmírnit bolest, proto jsem si toto téma vybrala,“ vysvětlila. Zkoumala reakce 15 novorozenců v českobudějovické a 15 v táborské nemocnici. Zatímco v Českých Budějovicích používají tenderfoot už druhým rokem, v Táboře se s ním díky naší studentce teprve seznamovali. „Používají tam lancety a chtěli, abych tuto pomůcku přinesla. Byli nadšení,“ shrnula studentka Radka Pelenková. Podle jejího zjištění dosud podobná práce srovnávající obě pomůcky neexistuje. Pro svoji bakalářskou práci ještě rozšíří skupinu novorozenců a připraví rozhovory s ošetřujícím personálem.

Druhé místo v soutěži SVOČ 2019 obsadily studentky Klaudie Němečková a Štěpánka Laurenčíková, které pod vedením školitelky Mgr. Ing. Renaty Švestkové, Ph.D., zpracovaly téma Rizikové chování adolescentů v Jihočeském a Karlovarském kraji. Třetí skončila práce nazvaná Interní systém auditů ošetřovatelské dokumentace od Lenky Jindrlové, jejíž školitelkou byla doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Přiložené obrázky