Nacházíte se zde: Úvod > Termíny voleb do Akademického senátu JU 2017-2020

Termíny voleb do Akademického senátu JU 2017-2020

Plánovaná akce (18.5.2017 - 19.5.2017)

Termíny voleb do Akademického senátu JU 2017-2020

Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2017-2020

V souladu s čl. 4 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlásil rektor JU doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., volby do Akademického senátu JU.
Hlavní volební komise na základě čl. 4, odst. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu JU stanovila termín voleb do Akademického senátu JU:

- čtvrtek 18. května 2017 od 10.00 do 16.00 hodin

- pátek 19. května 2017 od 8.00 do 14.00 hodin

a místa konání voleb do Akademického senátu JU podle jednotlivých součástí:

Zdravotně sociální fakulta

- čtvrtek 18. května 2017 - vstupní hala v budově ZSF, ul. J. Boreckého 27, České Budějovice

- pátek 19. května 2017 - pavilon H, učebna H4, Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 54, České Budějovice

K organizaci voleb rektor JU jmenoval hlavní volební komisi ve složení:

Mgr. Dita Nováková, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta) – předsedkyně
Mgr. Jiří Mastný (Přírodovědecká fakulta) – místopředseda
Ing. Petr Štumpf, Ph.D. (Ekonomická fakulta)
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. (Pedagogická fakulta)
Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D. (Filozofická fakulta)
Ing. Jaromír Kadlec, Dr. (Zemědělská fakulta)
Mgr. Martina Baráková (Teologická fakulta)
Ing. Jitka Plecerová (Fakulta rybářství a ochrany vod) 

Další jsou informace v příloze, která je součástí této zprávy.