Nacházíte se zde: Úvod > Volby kandidáta na funkci děkana ZSF JU pro čtyřleté funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

Volby kandidáta na funkci děkana ZSF JU pro čtyřleté funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

Novinka (10.11.2018)

Volby kandidáta na funkci děkana ZSF JU pro čtyřleté funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

Shromáždění akademické obce ZSF JU a veřejné představení kandidáta se koná už dnes od 14:00 hod. v sále E

Akademický senát Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlásil Volby kandidáta na funkci děkana ZSF JU pro čtyřleté funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023. V pondělí 19. listopadu, tedy už dnes, se od 14 hodin koná v přednáškovém sále E budovy Vltava/Uran shromáždění akademické obce ZSF JU a veřejné představení kandidáta. Děkanka Zdravotně sociální fakulty JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., vyhlásila v souvislosti s konáním shromáždění akademické obce na dnešek od 13 do 16 hodin děkanské volno pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, aby se mohli této významné akce zúčastnit.

Celý proces voleb probíhá podle tohoto harmonogramu:
od 23. 10. 2018 do 26. 10. 2018 - možnost podávat návrhy kandidátů
Písemné návrhy kandidátů na funkci děkana ZSF JU může podat každý člen akademické obce ZSF JU, tedy student nebo akademický pracovník, odevzdáním vyplněného a podepsaného návrhového formuláře (tento je dostupný na webových stránkách AS ZSF JU) k rukám předsedkyně senátní volební komise nebo doporučeným dopisem event. elektronickou poštou z fakultní emailové adresy (J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice, k rukám Mgr. Dity Novákové, Ph.D., e-mail: novakovad@zsf.jcu.cz, místnost č. 01014)
5. 11. 2018 - zveřejnění seznamu kandidátů, kteří kandidaturu přijali
do 12. 11. 2018 do 12:00 hod. - možnost všech členů akademické obce podat písemné připomínky k navrženým kandidátům předsedovi Akademického senátu ZSF JU (e-mail: fdolak@zsf.jcu.cz, místnost č. 01014, J. Boreckého 27, České Budějovice)
19. 11. 2018 ve 14:00 hod. - shromáždění akademické obce ZSF JU a veřejné představení kandidátů
21. 11. 2018 v 16:00 hod. - zasedání AS ZSF JU: volba kandidáta na funkci děkana
Volba kandidáta na funkci děkana se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a Jednacím řádem AS ZSF JU.

Přiložené obrázky