Nacházíte se zde: Úvod > Všeobecné sestry vystoupily na Mezioborovém semináři v Třeboni

Všeobecné sestry vystoupily na Mezioborovém semináři v Třeboni

Novinka (11.2.2016)

Všeobecné sestry vystoupily na Mezioborovém semináři v Třeboni

Setkání odborníků, mezi nimiž převažovali lékaři, se konalo začátkem února v lázních Aurora

Zdravotně sociální fakulta měla významné zastoupení na 24. ročníku Mezioborového semináře v Třeboni, který se konal od 3. do 5. února v třeboňských lázních Aurora pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii a Společnosti pro lékařskou mikrobiologii. Na této konferenci převažovali lékaři, ale byly tam pozvány také všeobecné sestry a zároveň studentky doktorského programu Ošetřovatelství, které využily patnáctiminutového aktivního vstupu. „Sesterské příspěvky vnesly do programu bohatou diskusi. MUDr. Aleš Chrdle, spoluorganizátor akce, konstatoval přínos sesterských příspěvků, neboť se domnívá, že jsou v interakci s těmi lékařskými,“ uvedla Mgr. Jana Maňhalová z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU. Dodala, že organizátoři sestry pozvali i na příští ročník tohoto semináře a po prezentaci příspěvků byly sestry vyzvány docentkou Marešovou k publikaci do časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.

Konference byla rozdělena do tří základních bloků. V prvním dni byl na programu Střevní mikrobiom a Clostridium difficile v souvislosti s poměrně novou a prozatím empirickou metodou transplantace stolice, kde vystoupila Mgr. Jana Maňhalová se svým příspěvkem Kvalita života u pacientů po transplantaci stolice. Svoji prezentaci zaměřila na ošetřovatelství v souvislosti s holistickým chápáním jedince.

Druhý den byl věnován tématu Patogeny na cestách, kde vystoupila studentka 2. VS/PS Lucie Buiová, aby se podělila se svými zážitky, které získala na stáži v Nepálu. Svým příspěvkem Nepál očima stážistky představila infekční problematiku v této zemi. V podtitulu Infekce a migrace prezentovaly transkulturní ošetřovatelství Mgr. Tereza Dušičková a Mgr. Kristýna Toumová. Mgr. Tereza Dušičková posluchačům představila počátky transkulturního ošetřovatelství a specifika komunikace u vybraných minorit, konkrétně u národnostních skupin Vietnamců, Ukrajinců, Romů a náboženských skupin vyznavačů pravoslavné církve a judaismu. Mgr. Kristýna Toumová představila svou práci na téma Specifika ošetřovatelské péče o muslimského pacienta. Nejdříve přítomné seznámila s filosofií islámu a poté s nejzajímavějšími výsledky svého výzkumného šetření. Závěrem druhého dne byla sekce Poster walk, která se mohla konat díky ZSF JU, jež zapůjčila na tuto akci stojany na postery. Této sekce se zúčastnilo 12 autorů, včetně Mgr. Davida Kimmera a Mgr. Jany Maňhalové, kteří zpracovali intervence sestry u transplantace stolice a transkulturní ošetřovatelství z pohledu finality života. Poslední den byl věnován tématům Malá škola léčby infekcí v obtížných situacích a hepatitidě C.

Přiložené obrázky