Nacházíte se zde: Úvod > Výjimečnost letošních promocí v českobudějovickém Domě kultury Metropol umocnily dvě premiéry

Výjimečnost letošních promocí v českobudějovickém Domě kultury Metropol umocnily dvě premiéry

Novinka (28.6.2019)

Výjimečnost letošních promocí v českobudějovickém Domě kultury Metropol umocnily dvě premiéry

Závěr června patřil jako každý rok promocím, při nichž absolventi Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity převzali diplomy v českobudějovickém Domě kultury Metropol. Tuto slavnost provází dojemná atmosféra loučení s fakultou, spolužáky i vyučujícími, ale také radost z úspěchu a očekávání nové budoucnosti. Výjimečnost těchto okamžiků tentokrát umocnily dvě premiéry: K absolventům mluvila nová děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která nastoupila do funkce začátkem letošního února, a také nové taláry s prvky jednotné vizuální identity. Děkanka v úvodu vyzdvihla význam tohoto dne – upozornila, že promoce jsou akademickým obřadem, který dodává úctu a respekt k akademickému prostředí i ke vzdělání. Nejsou pouhým dnem předání vysokoškolských diplomů, ale také příležitostí k rekapitulaci, hodnocení, vzpomínkám. „Žádný z vás, absolventů, nebyl pro nás bezejmenným studentem. Každý z vás byl pro nás osobností, jejíž osud nám nebyl lhostejný,“ řekla v úvodu absolventům.

Celkem v květnu a červnu tohoto roku absolvovalo naši fakultu 264 studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů. Z tohoto celkového počtu 53 studentů s vyznamenáním a pět absolventů magisterských studijních oborů obdrželo i Cenu rektora. Ta se uděluje absolventům magisterských studijních oborů, jejichž celkový výsledek SZZ byl klasifikován známkou výborně a vážený studijní průměr za celé studium byl do průměru 1,20. Jedna absolventka dostala Cenu rektora z oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech a čtyři z oboru Civilní nouzová připravenost.

Děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., inspirovaná citátem z odkazu Jana Amose Komenského, popřála absolventům hodně zdraví, štěstí a úspěchů při hledání a nalézání životní cesty. „Ať vzpomínáte na studijní léta strávená na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako na léta, která vás nasměrovala na správnou životní cestu – na cestu, která vede k životnímu úspěchu i k osobní spokojenosti. Na cestu, během které potkáte řadu lidí, jimž nabídnete svou pomoc, i ty, kteří budou odhodlaní pomoci vám,“ řekla.

Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., by si přál, aby tato škola zůstala pro absolventy domovem, který člověk v jistém věku opouští, ale který navždy zůstává v jeho mysli a srdci. Připomněl, že síla civilizace a kultury spočívá v síle ducha a vůle a že stále platí staré úsloví, že pero je silnější než meč – meč snad vyhrává bitvu, ale pero vyhrává válku. „Ať se vám dobře daří v životě osobním i profesním. Věřím a doufám, že svou fakultu máte rádi a že jste skrze ni hrdi i na svou univerzitu. Přeji vám, abyste se ve své práci nebo následujícím studiu osvědčili tak, že budete dělat univerzitě dobré jméno a univerzita na vás bude hrdá,“ řekl ve čtvrtek ve svém projevu.

Prorektor pro rozvoj a vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v pátek zdůraznil, že o potřebnosti oborů studovaných na ZSF JU není pochyb. „Věřím, že mladý člověk na vaší fakultě nestuduje jenom pro titul, ale studuje z pohnutek vznešenějších – ze snahy přispět k tomu, aby tento svět byl dobrým místem pro život. Aby i ti, kteří se stali najednou potřebnými, se pomoci dočkali v kvalitě, která odpovídá dnešní moderní společnosti,“ uvedl. Připomněl, jak důležité jsou v těchto povoláních empatie, etika a pokora, protože často více než přístroje léčí naděje, vlídné slovo i schopnost uvědomit si, že každý člověk je jiný. Proto musí být lidé těchto profesí i tak trochu psychology a mít porozumění nejen pro pacienty a klienty, ale také v těchto náročných povoláních chránit sami sebe před pocity vyhoření. „Proto vám přeji příjemné pracovní i soukromé životní podmínky. Nezapomínejte na tolik potřebné soukromé radosti, přátele, rodinu, zábavu, koníčky, cestování či sport. To vše vám pomůže nést tíhu vašeho povolání,“ poradil absolventům prof. Jiroušek.

Ve čtvrtek a v pátek se promoce na ZSF JU odehrály v pěti skupinách: nejprve přišly na řadu obory Fyzioterapie, Nutriční terapeut, Zdravotní laborant, Speciální pedagogika – vychovatelství, poté Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a Sociální práce ve veřejné správě, ve čtvrtek po obědě pak obory Radiologický asistent, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, Ochrana veřejného zdraví, Civilní nouzová připravenost, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Pátek zahájila promoce absolventů z oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Celý maraton završilo v poledne slavnostní ukončení Univerzity třetího věku.

Přiložené obrázky