Nacházíte se zde: Úvod > Vyrovnávací kurzy pomohou studentům vylepšit angličtinu a němčinu

Vyrovnávací kurzy pomohou studentům vylepšit angličtinu a němčinu

Novinka (28.1.2016)

Vyrovnávací kurzy pomohou studentům vylepšit angličtinu a němčinu

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích otevírá od letního semestru 2015/16 intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka, které budou zaměřeny na dosažení požadovaných jazykových znalostí na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, nezbytných pro zahájení studia odborného cizího jazyka na ZSF. Kurzy jsou určeny jak pro studenty 1. ročníků, kteří neuspěli u vstupních jazykových testů, tak pro všechny adepty, kteří si přihlášku ke studiu na ZSF teprve podávají.

Kromě vyrovnávacích kurzů nabízí ústav též Intenzivní kurz zdravotnické němčiny. Další informace včetně přihlášky najdete na adrese pod touto zprávou.