Nacházíte se zde: Úvod > Výsledky bakalářské práce studentky Fyzioterapie na ZSF JU měly mimořádný ohlas a praktický dopad v táborském centru Kaňka, které pečuje o děti s postižením a jejich rodiny

Výsledky bakalářské práce studentky Fyzioterapie na ZSF JU měly mimořádný ohlas a praktický dopad v táborském centru Kaňka, které pečuje o děti s postižením a jejich rodiny

Novinka (3.9.2019)

Výsledky bakalářské práce studentky Fyzioterapie na ZSF JU měly mimořádný ohlas a praktický dopad v táborském centru Kaňka, které pečuje o děti s postižením a jejich rodiny

Studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru Fyzioterapie na ZSF JU Eliška Kasperová svou bakalářskou prací, kterou obhájila letos v červnu, významně ovlivnila budoucí organizaci rozvrhů individuálních programů v centru Kaňka o.p.s. v Táboře. V tomto centru, které komplexně pečuje o děti s postižením a jejich rodiny, zpracovala praktickou část ke své bakalářské práci. Nazvala ji „Efektivita kooperace fyzioterapie a logopedie u dětí školního věku s dětskou mozkovou obrnou“ a hlavní myšlenkou bylo dokázat, že mezioborová spolupráce (zde konkrétně mezi fyzioterapií a logopedií) je velmi důležitá a má své výsledky.

Terapie probíhaly u pacientů (ve věku 6-8 let) s dětskou mozkovou obrnou v táborském centru Kaňka od listopadu 2018 do března 2019 ve spolupráci s ředitelkou centra Mgr. Irenou Lintnerovou, která je sama logopedka. Byly sledovány rozdíly v efektivitě logopedie navazující na fyzioterapeutickou péči a logopedie prováděné izolovaně. A výsledky byly překvapivé. Bylo zjištěno jednoznačné zlepšení dětí, pokud před logopedickou intervencí předcházela fyzioterapie – zlepšení sedu dětí během logopedické terapie, uvolnění mimiky, zlepšení dechu pro logopedické cvičení či prodloužení fonační doby. Zlepšení se nečekaně dostavilo i po fyzioterapii, která nebyla zaměřena a vedena podle žádné konkrétní metody (např. Vojtova reflexní lokomoce), ale jednalo se jen o nespecifickou pohybovou aktivitu přiměřenou stavu dítěte.

PhDr. Marek Zeman, Ph.D., z Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů na ZSF JU uvedl, že ředitelka centra, personál i rodiče byli z práce naší studentky doslova nadšeni. I proto byly okamžitě výstupy bakalářské práce začleněny do celé organizace individuálních programů dětí. „Od školního roku 2019/20 bude plánována návaznost fyzioterapie a logopedie co nejvíce, pokud to umožní provozní podmínky, protože je opravdu viditelný značný rozdíl a jsou mnohem lepší výsledky logopedie,“ sdělila ředitelka centra Mgr. Irena Lintnerová.

Aktivitu studentky kladně hodnotí i dr. Marek Zeman: „Jsem rád, že absolventské práce studentů někdy přinesou jasné a hmatatelné výsledky, které může společnost okamžitě využít. To je samozřejmě skvělé a všichni z toho máme radost.“

Přiložené obrázky