Nacházíte se zde: Úvod > Výuka dvou lotyšských pedagožek na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Výuka dvou lotyšských pedagožek na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Novinka (21.5.2019)

Výuka dvou lotyšských pedagožek na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Sarmite Villere a Sandra Seimane z Riga Medical College of the University of Latvia, dlouholeté partnerské univerzity v Lotyšsku, působily v rámci Erasmus+ učitelské mobility minulý týden na Zdravotně sociální fakultě JU. Setkaly se se zástupci Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence, Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů a proděkanem pro zahraniční vztahy. Na Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů připravily seminář pro studenty 1. ročníku oboru Fyzioterapie. Velmi ocenily aktivitu studentů a především jejich výbornou znalost angličtiny. Dále navštívily vybraná klinická pracoviště fakulty včetně Zdravotnické záchranné služby v Českých Budějovicích a Slatinných lázní v Třeboni. Spolupráce obou univerzit se tak ještě více prohloubila, především při oboustranné realizaci odborných praxí studentů v oborech Zdravotnický záchranář a Fyzioterapie v Lotyšsku a v ČR. 

Na tříměsíční odborné praxe v Rize jezdí studenti oboru Zdravotnický záchranář rádi a vracejí se odtud s cennými zkušenostmi. V letním semestru 2018/2019 se této tříměsíční stáže v Lotyšsku zúčastnil student 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář Tomáš Pražák (viz odkaz pod touto zprávou). Velmi pozitivně hodnotil odbornou stránku stáže a přístup personálu ke stážistům, Lotyšsko si zamiloval a své postřehy a zkušenosti popsal na svém Blogu v závěrečné zprávě, která je umístěna na webu fakulty.

Počty zahraničních mobilit v oboru Fyzioterapie patří v posledních dvou letech k velmi vysokým: jen v letním semestru stávajícího akademického roku vyjelo 13 studentů. Momentálně byla také uzavřena další Erasmus+ smlouva zaměřená na mobility studentů a pedagogů ve Španělsku, a sice s University of Malaga. Vzhledem k rostoucímu zájmu studentů oboru Fyzioterapie o zahraniční odborné stáže a také proto, že v posledních letech vzrostl i zájem o stáže ve Španělsku, bude na Zdravotně sociální fakultě JU od následujícího akademického roku otevřen jako volitelný předmět  španělský jazyk.