Nacházíte se zde: Úvod > Výzkum věnovaný zájmu o studium pomáhajících profesí: Pandemie rozhodnutí studentů zásadně neovlivnila

Výzkum věnovaný zájmu o studium pomáhajících profesí: Pandemie rozhodnutí studentů zásadně neovlivnila

Novinka (26.1.2021)

Výzkum věnovaný zájmu o studium pomáhajících profesí: Pandemie rozhodnutí studentů zásadně neovlivnila

Zkušenosti s novou pandemií, na kterou nikdo nebyl a ani nemohl být připraven, vedly tým pedagogů ZSF JU společně s pedagogy dalších tří fakult připravujících studenty na pomáhající profese k zamyšlení, jak extrémní náročnost kladená na pracovníky těchto profesí v době koronavirové pandemie ovlivňuje volbu studia, respektive studijních programů, které na výkon těchto profesí studenty připravují.

"V situaci neznalosti, nejistoty a nedostatku při zvládání pandemie vystoupil význam pomáhajících profesí do popředí a s ním i pozapomenuté charakteristiky pomáhání jako služby. Dá se předpokládat, že člověk, který si takovou profesi vybral, má pro složité životní situace větší cit než ostatní. To ale nemusí nutně znamenat, že má i větší odolnost," říká hlavní iniciátorka výzkumu doc. Ing. PhDr. Hana Konečná, Ph.D. z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích. Děkuje všem studentům, kteří zatím na otázky odpověděli. Další se mohou ještě zapojit (viz odkazy v závěru této zprávy).

Z tohoto důvodu se pedagogové rozhodli zmapovat vidění nastalé situace očima studentů. Na jaře 2020 byly formou dotazníkového šetření zmapovány názory studentů, kteří si svou budoucí profesi volili v době, kdy s pandemií v našich zemích nebyly žádné zkušenosti a nic takového jako pandemie se neočekávalo. Na podzim 2020 byly zmapovány názory studentů, kteří si svůj studijní obor volili v době první vlny pandemie, na školu byli přijati a nastoupili.

Cílem výzkumu bylo popsat důvody pro studium pomáhajících profesí, zhodnotit psychologické dopady pandemické situace na volbu studia a spokojenost s ním. Otázky anonymního dotazníku byly zaměřeny především na okolnosti volby studia, míru/ochotu zapojení studentů do dobrovolnictví a názory na pracovní povinnost během studia. Studie je založena na zájmu, dobrovolnosti a nadšení několika pedagogů, podpoře vedení ZSF JU a především na ochotě studentů, kteří měli v tento záměr důvěru a dotazník vyplnili. Díky nim byla získána cenná data, která již byla částečně analyzována a další analýze budou ještě podrobena. 

"Přestože by se mohlo zdát, že mezi názory studentů, kteří si studium pomáhajících profesí zvolili před vypuknutím pandemie, a těch, kteří se rozhodovali po jejím vypuknutí, budou rozdílné, výsledky výzkumu ukázaly, že pandemie rozhodnutí studentů zásadně neovlivnila," zdůraznila proděkanka pro studijní a sociální záležitosti ZSF JU Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. Vzhledem k tomu, že vyplnění dotazníku bylo dobrovolné a návratnost dotazníků byla v první etapě 20 % a ve druhé etapě 43 %, dá se předpokládat, že se do výzkumu zapojili spíše studenti, které téma nějak oslovilo, jejich budoucí profese je zajímá, nikoliv ti, kteří volby studia litují, a profese je nepřitahuje. Přesto si dovolujeme citovat některé z odpovědí, které blíže popisovaly důvody kladných rozhodnutí pro studium:

  • Původně jsem chtěla na psychologii, když jsem se nedostala, rozhodla jsem se nastoupit na ZSF a další rok se pokusit znovu o psychologii, ale nakonec mě studium začalo bavit a obor se mi měnit nechtěl.
  • Chci, aby bylo dobře postaráno o mé blízké, stejně tak i o ostatní lidi a přála bych si přitom přiložit ruku k dílu.
  • Vždy mě zajímaly věci ohledně zdravotnictví, chtěla jsem být lékařkou a i proto jsem šla na gymnázium. Pak jsem ale poměrně vážně onemocněla a ocitla se na dlouhou dobu v nemocnici. Poznala jsem tak úlohu sester, lékařů, ošetřovatelek apod. V té době jsem si uvědomila, že mým snem není být lékařkou, ale sestrou. Všimla jsem si, že lékaři netráví se svými pacienty příliš mnoho času a to mě mrzelo.
  • Již několik let pracuji v sociálních službách a často se setkávám se situacemi nebo chováním pracovníků, se kterým nesouhlasím. Chtěla bych v budoucnu pracovat na pozici, ze které budu moci některé věci ovlivňovat.
  • Vybrala jsem si tento obor, protože mě zajímal, přišlo mi hezké přivádět děti na svět a být u zrodu nových rodin, u tak důležitých okamžiků.
  • Moje profese je zároveň mým obrovským koníčkem.
  • Mě navnadili na dni otevřených dveří, ale nevěřila jsem si na talentové zkoušky a nakonec jsem se dostala.
  • Zdravotnictví je sféra, ve které se člověk nikdy nenudí. Nestíhá koukat na hodinky a odpočítávat konec směny.
  • Zajímá mě pracovat s lidmi, rád jim pomáhám, rád vidím jejich šťastné výrazy, když jim se povede vyřešit nějaké problémy, které je trápily. Pocit toho že jsem “přiložil ruku“ k řešení jejich problému mě osobně činí velmi šťastným.
  • Ve svém životě jsem udělala hodně přešlapů, ale profesi fyzioterapeuta jsem trefila na první zásah. Moje práce je mi darem. Všeobecné ošetřovatelství považuji za doplnění mého vzdělání a zkvalitnění mnou poskytované péče

U nově nastoupivších studentů volily čtyři pětiny z nich studijní obor podle svých osobních zájmů, tři pětiny cítily touhu pomáhat druhým, třetina byla ovlivněna předchozím studiem, případně jistotou uplatnění ve zvoleném oboru. Čtvrtina si chce zvýšit vzdělání v oboru, kde už pracuje, u 15 % následuje vzor v rodině. Do 10 % se vešly: blízkost bydliště, žádná matematika, vliv kamarádů, prestiž profese, náhoda a požadavek zaměstnavatele.

O studijním oboru ovšem člověk většinou přemýšlí dlouho, často několik let. Do volby této skupiny respondentů však v době, kdy podávali přihlášky na fakultu, zasáhla pandemie a nabírala na síle. Někoho pandemie pravděpodobně od podání přihlášky odradila, ovšem zjistit, kolik takových rozhodnutí na poslední chvíli bylo, není v našich silách. 

Nicméně i tak mohou být dosavadní výsledky šetření velmi inspirativní jak pro vedení fakult zaměřených na vzdělávání budoucích pracovníků v pomáhajících profesích, tak pro odpovídající státní instituce, a v neposlední řadě i pro samotné studenty. Kdyby se do výzkumu chtěl přece jen zapojit ještě někdo další, kdo původně váhal, nebo neměl dostatek času, dotazník pro studenty druhých a vyšších ročníků najde zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIteeQpqD4edudGytAYjfSLLBNaGT1d7u7NNibiL4H5DZJ4w/viewform

Dotazník pro letošní prváky bakalářského studia je zde: https://forms.gle/9jSxhEeDfm4xCWvg9.

A má-li někdo k této zprávě komentář, může napsat na tuto adresu: vyzkumPP@zsf.jcu.cz

Přiložené obrázky