Nacházíte se zde: Úvod > Výzkumný projekt se zabývá problematikou pádů u pacientů v nemocniční péči

Výzkumný projekt se zabývá problematikou pádů u pacientů v nemocniční péči

Novinka (22.4.2016)

Výzkumný projekt se zabývá problematikou pádů u pacientů v nemocniční péči

Tým ZSF JU ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové bude analyzovat faktory ovlivňující riziko pádů

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity získala ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové grant zabývající se velmi důležitou problematikou, a to rizikem pádů u pacientů v nemocniční péči. Výzkumný projekt má název Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – možnost zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika. Hlavní řešitelkou je děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., členkami týmu jsou ing. Iva Brabcová, Ph.D., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., a doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. Spoluřešitelskou institucí je Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové pod vedením prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc. Doba řešení grantu je od začátku letošního dubna do konce roku 2019. Finanční podporu poskytuje Agentura zdravotnického výzkumu.

Záměrem výzkumu je přispět k prohloubení spolupráce multioborového týmu lékařů, sester a klinických farmaceutů s cílem minimalizovat riziko pádů u pacientů v nemocniční péči. Doplňujícím předmětem výzkumu bude vyhodnocení znalostí sester v oblasti farmakologie.

Pády hospitalizovaných pacientů představují ve zdravotnických zařízeních nežádoucí a rizikové události. Významným způsobem tak mohou ovlivňovat očekávané terapeutické výstupy. Pády mohu být příčinou traumat, ale i závažnějšího poškození, nebo skončit úmrtím pacienta. V rámci výzkumu ve čtyřech jihočeských nemocnicích bude sledován výskyt pádů a analyzovány rizikové faktory pádů se zaměřením na lékové příčiny pádů. Analýza dat bude sloužit ke zlepšování, tedy k identifikaci rizikových postupů a definování preventivně nápravných intervencí s jejich implementací do praxe. Následně řešitelský tým zhodnotí účinnost nastavených preventivních intervenčních programů.

 

Přiložené obrázky