Nacházíte se zde: Úvod > Výzkumný tým ZSF JU bude řešit společný projekt „Role sestry a péče o ni v době pandemie“

Výzkumný tým ZSF JU bude řešit společný projekt „Role sestry a péče o ni v době pandemie“

Novinka (19.2.2021)

Výzkumný tým ZSF JU bude řešit společný projekt „Role sestry a péče o ni v době pandemie“

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity získala další projekt podpořený Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR. Řešitelský tým vedený děkankou fakulty dr. Chloubovou bude od května letošního roku do konce roku 2024 řešit společný projekt „Role sestry a péče o ni v době pandemie“. Výzkumný tým tvoří akademičtí pracovníci z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, dále z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích a z Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví. 

„V současné době si ještě více uvědomujeme, že všeobecné sestry stojí v pandemické situaci na nejvíce rizikovém místě. Jsou nejblíže pacientům a jsou také nejvíce vystavovány možnosti infekční nákazy i emocím ze strany pacientů a jejich rodin. Vykonávání běžných ošetřovatelských činností v osobních ochranných prostředcích se stává mnohem náročnější. A právě současná situace a postavení sestry v boji s nebezpečnou nákazou byla nejdůležitější motivací k přípravě projektového záměru,“  uvedla děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je popsat roli sestry v období epidemie/pandemie v systému zdravotní péče z pohledu sester, lékařů a pacientů v různých typech nemocničních provozů i v primární péči. Celkově bude v rámci kvantitativního výzkumného šetření dotazováno přes 4 000 respondentů. „Zároveň se budeme snažit objasnit faktory, ovlivňující pracovní činnost sestry a vytvoříme virtuální online prostředí pro sestry i pacienty,“ dodala děkanka. Sestrám toto prostředí poskytne možnost získání nových poznatků spojených s epidemickou/pandemickou situací a pacientům umožní komunikovat se sestrami primární péče o aktuálních vlastních potřebách. Přínosem řešeného projektu je vytvoření online kurzu určeného sestrám v nemocničních provozech a v primární péči k získání a doplnění znalostí spojených s epidemickou/pandemickou situací.

Přiložené obrázky