Nacházíte se zde: Úvod > Vzdělávací den zaměřený na výuku ochrany obyvatelstva měl v ZŠ ve Vodňanech velký úspěch

Vzdělávací den zaměřený na výuku ochrany obyvatelstva měl v ZŠ ve Vodňanech velký úspěch

Novinka (25.5.2017)

Vzdělávací den zaměřený na výuku ochrany obyvatelstva měl v ZŠ ve Vodňanech velký úspěch

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU uspořádal v pondělí 22. května Vzdělávací den se zaměřením na výuku ochrany obyvatelstva, který byla určený pro základní školu Bavorovská ve Vodňanech. Cílem bylo seznámit žáky šestých, sedmých, osmých a devátých tříd se zásadami ochrany obyvatelstva při různých událostech a také s pravidly první pomoci. Akce se účastnilo celkem 12 studentů: osm z 1. ročníku prezenčního studia Civilní nouzové připravenosti a čtyři studenti ze 2. ročníku prezenčního studia Zdravotnický záchranář. Byla to první akce svého druhu zorganizovaná v tak velkém rozsahu. Měla velký ohlas, žákům i učitelům se velmi líbila a vedení školy pak vyjádřilo přání, aby se opakovala i v příštím roce.

Celý den spolu s hrami a prezentacemi připravila studentka 1. CNP Bc. Šárka Řehořová, která toto téma zpracovává jako svoji diplomovou práci pod vedením Ing. Lenky Brehovské, Ph.D. „Studenti 1. CNP a 2. ZZ tuto akci dělali zadarmo a sami se podíleli na koupi mnohých pomůcek a nad přípravou strávili několik dlouhých týdnů,“ ocenila je dr. Brehovská a upřesnila, že Vzdělávací den byl rozdělený do čtyř základních sekcí:

1. Ochrana obyvatelstva: tato sekce byla zaměřena na seznámení studentů šestých tříd se základními pojmy ochrany obyvatelstva, mimořádných událostí a tísňových čísel. Žáci dostali vždy krátkou přednášku z jednotlivých oblastí a následně formou her si své znalosti upevnili a vyzkoušeli. (Tuto oblast vedly dvě studentky 1. CNP)
2. První pomoc: tato sekce byla zaměřena na žáky sedmých tříd, kteří zážitkovou formou dostali informace o poskytování první pomoci. (Tuto oblast vedl student 1. CNP a 4 studenti 2. ZZ)
3. Ochrana obyvatelstva, povodně, požáry a terorismus: tato sekce byla zaměřena na upevnění základních vědomostí v oblasti ochrany obyvatelstva a rozšíření těchto vědomostí o problematiku povodní, požárů a terorismu. Znalosti byly upevňovány formou her a diskuse. (Tuto oblast vedli dva studenti 1. CNP)
4. Ochrana obyvatelstva, chemické látky, radioaktivní látky: tato sekce se zaměřila převážně na problematiku ochrany obyvatelstva při úniku nebezpečných chemických a radioaktivních látek. Znalosti si žáci upevnili formou diskuse a her. (Tuto oblast vedly dvě studentky 1. CNP)

Přiložené obrázky