Nacházíte se zde: Úvod > Vzdělávání a studium > Informace pro studenty > Praxe > Pojištění odpovědnosti studentů na odborných praxích

Pojištění odpovědnosti studentů na odborných praxích

Pojištění odpovědnosti studentů na odborných praxích

Generali Pojišťovna a.s.

 

Pojištění studentů je zajištěno vždy od 1. dne kalendářního měsíce na dobu 1 roku.

 

Pokyny a termíny:

  1. Vyučující (vedoucí ročníku, koordinátor praxe) vytvoří seznam studentů dle ročníků (formulář pojišťovny – doplněný a abecedně seřazený).
  2. Seznam studentů je zasílán referentce pro odbornou praxi na studijní oddělení (Hana Sýkorová – sykorova@zsf.jcu.cz), nejpozději do 15. kalendářního dne v předcházejícím měsíci, než bude pojištění sjednáno. Seznam je nutné zaslat na studijní oddělení v termínu, aby měli studenti možnost uhradit částku za pojištění.
  3. Studenti uhradí částku za pojištění ihned po vygenerování předpisu platby (informaci obdrží vedoucí ročníku, koordinátor praxe) a to nejpozději do 22. dne v předcházejícím měsíci, než bude pojištění sjednáno. Platba bude provedena převodem na účet dle předpisu platby vygenerované každému studentovi ve STAGu. Při platbě je nutné uvést variabilní i specifický symbol.
  4. Odeslání seznamu studentů pojišťovně (pouze těch, kteří uhradili platbu za pojištění), bude zajištěno vždy nejpozději do 25. dne v měsíci, předcházejícímu začátku pojištění. 
  5. Studenti, kteří neuhradí částku ve stanoveném termínu, budou ze seznamu vyškrtnuti a mohou být znovu pojištěni až v následujícím pojišťovacím období. Informace o pojištěných i nepojištěných studentech bude zaslána zpět ročníkovým vedoucím nebo koordinátorům praxe, kteří poslali seznam studentů k pojištění.

 

Prosím všechny o maximální součinnost při zajištění organizace této činnosti a připomínám, že student, který do výše uvedeného termínu neuhradí platbu, nebude pojištěn a nemůže vykonávat odbornou praxi, která je ošetřena smluvně. Fakulta se v ní zavazuje zajistit uzavření pojištění studenta.