Nacházíte se zde: Úvod > Vzdělávání a studium > Informace pro studenty > Praxe > REŽIM PŮJČOVÁNÍ KLÍČŮ OD ŠATEN A PROVOZNÍ ŘÁD ŠATEN

REŽIM PŮJČOVÁNÍ KLÍČŮ OD ŠATEN A PROVOZNÍ ŘÁD ŠATEN

VÝDEJ A VRÁCENÍ KLÍČŮ OD ŠATEN V HORNÍM A DOLNÍM AREÁLU NEMOCNICE Č. BUDĚJOVICE a.s.


Studijní oddělení ZSF JU

referentka pro odbornou praxi, dveře č. 01094

J. Boreckého 27

370 11 České Budějovice

 

ÚT 8.00 – 9.00 h

ČT 8.00 – 9.00 h

 

Před zapůjčením klíče student složí na pokladně ekonomického oddělení ZSF JU (dveře č. 01093) zálohu 100,- Kč. Po vrácení klíče bude záloha studentovi vrácena. Student si klíč půjčuje nejdříve jeden týden před nástupem na praxi, vrací klíč ihned po ukončení praxe, nejdéle do pěti pracovních dnů.

 

ZÁLOHA NA ZAPŮJČENÍ KLÍČE  BUDE V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ KLÍČE NEBO ŠATNÍHO ZÁMKU A V PŘÍPADNĚ NEODEVZDÁNÍ KLÍČE PŘI UKONČENÍ STUDIA, POUŽITA NA ZPROVOZNĚNÍ ŠATNÍ SKŘÍŇKY

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠATEN ZSF JU

Pavilon H Nemocnice České Budějovice a.s.

HORNÍ AREÁL   

Vchod do budovy pavilonu H je řízen elektronicky, vstup do šaten je pouze na čipovou kartu ZSF JU, šatní skříňky se zamykají.

Klíče od šatních skříněk obdrží studenti na ZSF JU, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice, studijní oddělení, referentka pro odbornou praxi. Úřední hodiny: ÚT a ČT 8.00 – 9.00 h. Studenti před vyzvednutím klíče zaplatí zálohu 100,- Kč na pokladně ZSF JU, na stejné adrese.  

Student si klíč vyzvedává nejdříve jeden týden před začátkem praxe, podpisem stvrzuje souhlas s provozním řádem.

Z provozních důvodů mají dva studenti společnou jednu skříňku, každý student obdrží jeden klíč od skříňky.

Fakulta nenese odpovědnost za věci ponechané v šatnách mimo skříňky.

Doklady, peníze a cenné předměty jsou studenti povinni neponechávat v šatně, fakulta za ně nezodpovídá.

Student bere na vědomí a souhlasí s tím, že vratná záloha ve výši 100,- Kč se v případě ztráty, poškození klíče nebo šatního zámku, nevrací a bude použita na zprovoznění šatní skříňky.

Po ukončení odborné praxe je student povinen neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dnů, vrátit klíč referentce pro odbornou praxi na studijní oddělení. Referentka vydá studentovi potvrzení o vrácení klíče, na jehož základě bude studentovi na pokladně ZSF JU vrácena záloha.

TENTO POSTUP JE ZÁVAZNÝ S OHLEDEM NA DALŠÍ PRAKTIKUJÍCÍ STUDENTY, KTERÝM BY BYL,  V PŘÍPADĚ PRODLEVY VRÁCENÍ KLÍČE, ZKOMPLIKOVÁN NÁSTUP NA ODBORNOU PRAXI. ŽÁDÁME PROTO O JEHO DODRŽOVÁNÍ.


PROVOZNÍ ŘÁD ŠATEN ZSF JU

Pavilon B Nemocnice České Budějovice a.s.

DOLNÍ AREÁL

Šatny v pavilonu B Dolní areál Nemocnice České Budějovice, jsou ve 4. patře budovy, student obdrží při zapůjčení dva klíče, jeden od vchodových dveří do šatny a druhý od šatní skříňky.

Klíče obdrží studenti na ZSF JU, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice, studijní oddělení, referentka pro odbornou praxi. Úřední hodiny: ÚT a ČT 8.00 – 9.00 h. Studenti před vyzvednutím klíčů zaplatí zálohu 100,- Kč na pokladně ZSF JU, na stejné adrese. 

Student si klíče vyzvedává nejdříve jeden týden před začátkem praxe, podpisem stvrzuje souhlas s provozním řádem.

Fakulta nenese odpovědnost za věci ponechané v šatnách mimo skříňky.

Doklady, peníze a cenné předměty jsou studenti povinni neponechávat v šatně, fakulta za ně nezodpovídá.

Student bere na vědomí a souhlasí s tím, že vratná záloha ve výši 100,- Kč se v případě ztráty, poškození klíčů nebo šatního zámku, nevrací a bude použita na zprovoznění šatní skříňky.

Po ukončení odborné praxe je student povinen neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dnů, vrátit klíče referentce pro odbornou praxi na studijní oddělení. Referentka vydá studentovi potvrzení o vrácení klíčů, na jehož základě bude studentovi na pokladně ZSF JU vrácena záloha.


TENTO POSTUP JE ZÁVAZNÝ S OHLEDEM NA DALŠÍ PRAKTIKUJÍCÍ STUDENTY, KTERÝM BY BYL,  V PŘÍPADĚ PRODLEVY VRÁCENÍ KLÍČE, ZKOMPLIKOVÁN NÁSTUP NA ODBORNOU PRAXI. ŽÁDÁME PROTO O JEHO DODRŽOVÁNÍ.

 

POVINNOSTI STUDENTŮ:


V šatnách udržujte čistotu a pořádek.

Zákaz zhotovování duplikátů klíčů od šatních skříněk či předávání klíčů dalším osobám.

 Zákaz pouštění cizích osob do šaten.

Případnou ztrátu klíče, či jiné vážné problémy v šatnách je student povinen neprodleně ohlásit příslušnému pracovníku ZSF JU.

V případě krádeže věcí ze skříňky musí poškozený student událost nahlásit na příslušném oddělení Policie ČR, kde obdrží potvrzení o ohlášení krádeže. Toto potvrzení odevzdá na sekretariát fakulty, kde s ním bude vyřízen další postup.

Zákaz polepování, popisování a jiné ničení zařízení šaten.

Zákaz užívání návykových látek a manipulace s otevřeným ohněm.

Zákaz ukládání předmětů, které by obtěžovaly nebo ohrožovaly okolí.