Nacházíte se zde: Úvod > Workshop shrnul zkušenosti lidí ve věku 50 až 60 let s obdobím po pádu komunismu

Workshop shrnul zkušenosti lidí ve věku 50 až 60 let s obdobím po pádu komunismu

Plánovaná akce (29.4.2016)

Workshop shrnul zkušenosti lidí ve věku 50 až 60 let s obdobím po pádu komunismu

V angličtině přednášel sociolog doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., z Filozofické fakulty UK

Pohled lidí ve věku 50 až 60 let na změny, které do jejich životů přineslo období po pádu komunistického režimu, byl tématem přednášky sociologa doc. PhDr. Jiřího Buriánka, CSc., nazvané „Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changes after the Fall of Communism”.Jednalo se o diskusní workshop, akce byla realizována v rámci projektu Visegrad 4 a konala se v pátek 29. dubna v přednáškovém sále A budovy ZSF JU Vltava. Zúčastnili se jí kolegové z partnerských zemí, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, a dále vyučující, studující a odborníci z praxe.

Docent Buriánek vyučuje na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a transformačním změnám ve společnosti se dlouhodobě odborně věnuje. Podílel se i na řadě empirických výzkumů v oblasti sociologie práce a organizace, výzkumů veřejného mínění, výzkumů viktimizace a pocitu bezpečí občanů. V nedávné době byl hlavním řešitelem výzkumného záměru Jedinec a společnost v procesech transformace a globalizace a české části mezinárodního projektu Výzkum násilí proti ženám a na něj navazujícího projektu AAA PREVENT. V současné době je řešitelem dílčího úkolu v rámci programu PRVOUK (07), do něhož spadá i mezinárodní výzkum ISRD 3 (o delikvenci mládeže).

 

Přiložené obrázky